#Revision history

  • 2018-06-16: (A, mos) Flyttade innehåll från .meta.md och nytt inför ht18.

Document source.