Kmom04: Mer DOM och Events

By . Latest revision .

Nu har vi blivit lite varma i kläderna och ska ta et djupare kliv in i DOM manipuleringen. Vi ska arbeta med fler former och fler events. Självklart ska vi även arbeta med moduler.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#MDN

Ha följande dokumentation nära tillhands:

  1. Intro till DOM på mdn

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

  1. Gå igenom artiklarna i kursrepot för kursmoment 03.

  2. Gå igenom artiklarna i kursrepot för kursmoment 04.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “Mera dom”. Du ska jobba vidare med public/.

Hur kan det se ut när det är klart

#Testa din inlämning

Du kan köra vissa tester på din inlämning och se om de delarna uppfyller kraven. Rättningen kommer endast genomföras om testerna går igenom.

$ dbwebb test kmom04

#Validera din kod

Du validerar koden med npm scripten:

$ npm run eslint --what=public
$ npm run stylelint --what=public
$ npm run htmlhint --what=public

Du kan även köra alla linters på en gång med $ npm run lint.

#Dokumentera din kod

Du genererar dokumentationen med följande script:

$ npm run jsdoc --what=public

#Publicera din kod

Du lämnar in koden via dbwebbkommandot:

$ dbwebb publish public

#Resultat & Redovisning

Se till så koden är publicerad. Lämna sedan in på Canvas efter du genomfört quizzet.

#Revision history

  • 2023-11-15: (B, lew) Genomgång inför ht23.
  • 2021-11-19: (A, lew) Genomgång inför ht20.

Document source.