Kmom04: Webpack

By . Latest revision .

Kursmomentet är under uppdatering och är klart när den här gula rutan är borta.

Nu har vi blivit lite varma i kläderna och ska ta et djupare kliv in i DOM manipuleringen. Vi ska arbeta med fler former och fler events. Till detta ska vi se hur vi kan packa ihop vår kod för produktion. Självklart ska vi arbeta med moduler.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#MDN

Ha följande dokumentation nära tillhands:

  1. Intro till DOM på mdn

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

  1. Gå igenom artiklarna i kursrepot för kursmoment 4.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “Mera dom”. Spara dina filer i kmom04/.

  2. Gör uppgiften “Me page 4”. Spara resultatet i me/redovisa/.

Hur kan det se ut när det är klart

#Testa din inlämning

Du kan köra vissa tester på din inlämning och se om de delarna uppfyller kraven. Rättningen kommer endast genomföras om testerna går igenom.

$ dbwebb test kmom04

#Publicera din kod

Du lämnar in koden via dbwebbkommandot:

$ dbwebb publish kmom04
$ dbwebb publish redovisa

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Hur upplevde du DOM-uppgiften, var något svårt eller utmanande?
  • Beskriv vad du gjorde som sista uppgift i DOM-uppgiften.
  • Hur kändes omfattningen på detta kursmoment jämfört med övriga kmom?
  • Är det någon av uppgifterna, eller materialet i allmänhet, som du vill lyfta upp som extra lärorik?
  • Vad är din TIL för det här kursmomentet?

#Revision history

  • 2021-11-19: (A, lew) Genomgång inför ht20.

Document source.