Kmom04: Webpack

By . Latest revision .

I JavaScript finns strukturer för arrayer och objekt tillsammans med en del inbyggda funktioner. För att skriva bra och effektiva program är det en förutsättning att man förstår hur dessa är uppbyggda och vilket stöd som erbjuds i form av inbyggda funktioner som hjälper oss att arbete mot arrayer och objekt.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

#MDN

Läs följande:

#Video

Titta på följande:

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

  1. Gå igenom artiklarna i kursrepot för kursmoment 4.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “Mera dom”. Spara dina filer i kmom04/.

  2. Gör uppgiften “Me page 4”. Spara resultatet i me/redovisa/.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Hur kändes det att bekanta sig med begreppet array?
  • Hur kändes det att bekanta sig med begreppet objekt?
  • Kan du relatera till andra programmeringsspråk för arrayer och objekt?
  • Hur kändes omfattningen på detta kursmoment jämfört med övriga kmom?
  • Är det någon av uppgifterna, eller materialet i allmänhet, som du vill lyfta upp som extra lärorik?
  • Vad är din TIL för det här kursmomentet?

#Revision history

  • 2020-110-19: (A, lew) Genomgång inför ht20.

Document source.