Kursen sysver

By . Latest revision .

Kursen Grundläggande systemverifiering, a.k.a. sysver, introducerar systemverifiering och testning. Kursen tar upp testmetoder, strategier och testmiljö. Det tas även upp hur gruppen kring testningen kan organiseras och hur testgruppen fungerar tillsammans med övriga delar av systemutvecklingsgruppen. Test av mjukvarusystem är en komplex och viktig del i att få ett fungerande system levererat till användarna. Kompetens inom systemverifiering och test är och kommer vara efterfrågat.

#Kursplan

Kursens namn är “Grundläggande systemverifiering”. Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden PA1417 via BTH’s hemsida.

#Icke dbwebb-kurs

Kursen är inte en dbwebb-kurs och ges av ett annat lärarteam.

#Revision history

  • 2017-08-11: (A, mos) Första revisionen.

Document source.