Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Bygg en me-sida till ramverk1

Du skall sätta samman en me-sida baserat på Anax och Anax moduler.

När du är klar så publicerar du och taggar ditt repo på GitHub.

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.

Skriv artikel om Model, View, Controller (MVC)

Du skall skriva en kortare artikel om ämnet “Model View Controller (MVC)”.

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.

Bygg en prototyp till ett kommentarssystem

Du skall bygga en prototyp, ett utkast, till ett kommentarssystem och du skall bygga det enligt MVC där din kod skrivs i kontroller-klasser och klasser i modell-lager.

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.

Ditt första Python-skript

Skriv ett av dina första enklare program i Python genom att konvertera mellan olika typer av värden.

Read more »

Category: python.

Skriv kort artikel om Active Record

Du skall skriva en kortare artikel om ämnet “Active record” och närliggande begrepp.

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.

Skriv kort artikel om Dependency Injection (DI)

Du skall skriva en kortare artikel om ämnet “Dependency Injection (DI)” och närliggande begrepp.

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.

Skriv kort artikel om Testdriven development (TDD)

Du skall skriva en kortare artikel om ämnet “Testdriven development (TDD)” och närliggande begrepp.

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.

Skriv kort artikel om Continous Integration (CI)

Du skall skriva en kortare artikel om ämnet “Continous Integration (CI)” och närliggande begrepp.

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.

Analysera texter från webbsidor

Här ska du utveckla nya moduler för att hämta texter från webbsidor och skriva data till fil. Texten ska analyseras med modulerna från kmom05. Möjligheten att spara resultatet i en JSON fil ska också finnas.

Read more »

Category: python.

Kommentarssystem med användare

Bygg ut ditt kommentarssystem så att endast inloggade användare kan göra kommenterar.

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.