Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

#Sårbarhetsanalys - Del 2

Uppgiften går ut på att du ska, utifrån eran tidigare sårbarhetsanalys och dess prioritering, välja ut sårbarheter och åtgärda dem i den mån av tid som finns för kursmomentet.

Read more »

Category: itsec.

#Sårbarhetsanalys

Uppgiften går ut på att analysera en applikation efter sårbarheter.

Read more »

Category: itsec.

Vad är privat egentligen?

Ni skall fundera och diskutera kring vilken information som klassas som privat samt argumentera varför just den informationen borde vara privat. Som utmaning, ställ er gärna i företagens skor och fundera på varför de “behöver” den informationen de frågar efter.

Ni skall jobba i grupp (2-4 personer) när ni löser diskussionsuppgiften. Reflektionen ska göras individuellt.

#Nice-to-have länkar

#Scenario

Företaget ni jobbar på ska göra en webbplats med känslig information åt företaget Dbwebb AB. Dbwebb AB vet att ni är duktiga webbprogrammerare men vad vet ni om privat information och hur hanterar ni den.

#Diskussion (grupp)

Tänk då att ni är tillbaka på ert företag och diskuterar med dina kollegor. Ni är i grupper med 2-4 personer, där ni ska diskutera kring följande frågor:

 • Vilken typ av information är privat?
  • Har du/ni samma uppfattning i gruppen?
  • Hur skiljer sig eran uppfattning mot verkligheten?
 • Vad för information kan du/ni hitta om varandra/dig/närstående på internet?
  • Är informationen frivilligt given eller inte?
  • Går det att hitta eventuellt läckta lösenord kopplade till deras mail?
 • Litar ni på att företag håller er data “säker”? Finns det företag ni litar mer/mindre på?
 • Den 1 oktober 2019 trädde den nya reviderade datalagringslagen i kraft (Sweclockers). Är detta rätt eller fel sätt att bekämpa brottslighet? Eller är det inte så enkelt som rätt eller fel?

För varje fråga, skrev ner lite minnesanteckningar som hjälper dig att skriva reflektionen för kursmomentet.

#Reflektion (självständig)

Skriv en egen reflektion där du tänker igenom över vad ni diskuterat i gruppen och vad du själv tycker/tänker. Kanske har du fått en annan syn på vilken information som ligger ute eller så har du stenkoll på din data. Självständig eftersom dina kollegor har andra uppgifter att göra. Följ kraven i reflektionen.

 • Reflektionen ska ha ett försättsblad med titel (Vad är privat egentligen?), datum och namn/studentakronym.
 • Reflektionen ska vara ca 1-2 sidor (exklusive försättsbladet, storlek 11 för brödtexten, 1 sida är ca 600 ord).
 • Texten kan skrivas på svenska eller engelska.
 • Använd stycken för att dela upp texten och försök att skriva det som en sammanhängande text.
 • Om diskussionen har fått er att fundera kring hur ni hanterar er data (både privat och som utvecklare), lyft gärna detta.
 • I slutet av reflektionen skriver du ett stycke med namnen på dina gruppmedlemmar.

Det finns en LaTeX mall tillgänglig här som ni kan använda. Länken är till en read-only version, för att skapa er egna så trycker ni “Menu” och sen “Copy Project”. Det går givetvis att använda valfritt program, så länge man uppfyller kraven ovan.

Inlämning

Spara din reflektion i pdf format och lämna in på Canvas.

Bedömning

Se det som att administratören på Dbwebb AB plockar bort de reflektioner som inte följer kraven med försättsblad, antal sidor osv. Sen är det tekniska ledningsgruppen på Dbwebb AB som bedömer innehållet.

Har ni fått ett G, så har ert företag fått uppdraget. Lycka till!

#Revision history

 • 2022-05-20: (E, grm) Komplettering HT22.
 • 2021-11-10: (D, grm) Komplettering HT21.
 • 2020-05-27: (C, nik) Uppdaterad med bland annat LaTeX mall
 • 2019-11-13: (B, nik) Fler frågor, tydligare struktur på reflektion.
 • 2019-08-07: (A, nik) Första utgåvan.

Document source.

Read more »

Category: kurs/itsec.

#Skriv ett referat

Uppgiften går ut på att skriva ett referat på en text, alltså att sammanfatta en längre text på ett begränsat utrymme. Texten ska, med era egna ord, sammanfatta och presentera relevant information samt de viktigaste punkterna från artikeln. Det handlar därmed både om att förstå texten och kunna förmedla den vidare till läsaren med egna ord. Texten är på engelska men skriv referatet på svenska.

Referatet ska vara på max 1 A4 sida (ca 500-600 ord). Ert referat ska vara objektivt, det är artikelförfattarens synpunkter som ska redovisas. Tänk på att det begränsade utrymmet gör att ni måste fokusera på det väsentliga i texten, den röda tråden.

Read more »

Category: itsec.

Skapa en webbplats på en Apache Virtual Host

Fixa iordning en webbplats med en Apache Virtual Host. Du får dels konfigurera upp en Named Apache Virtual Host och dels får du använda volymer och portar för att hantera filer på din lokala arbetsstation i servern som kör webbplatsen. Du ska leverera en image som kan serva en lokal mapp med en webbsida på en viss adress.

Read more »

Category: linux.

Skapa en Docker image

Du skall skapa en Docker image och publicera den till Docker Hub. Du ska även använda ditt script från föregående övning och kopiera in det i din image.

Read more »

Analysera och förbättra kodkvalitet i din PHP applikation

Du skall använda ett par verktyg för att analysera kodkvaliteten i ditt PHP projekt. Ett av verktygen (phpmetrics) kan du installera och köra lokalt i din utvecklingsmiljö. Det andra verktyget (Scrutinizer CI) är en extern byggtjänst som kopplar sig mot ditt repo på GitHub/GitLab.

Använd rapporterna från dessa verktyg för att analysera kvaliteten i din kod och gör sedan ett försök att förbättra din kod och se om verktygen uppskattar dina försök genom att ge dig bättre siffror på mättalen.

Read more »

Category: kurs mvc.

Kom igång med Doctrine ORM i Symfony

Du har sedan tidigare ett Symfony projekt och skall nu koppla en databas till det.

Du skall använda Doctrine ORM som är ett fristående projekt och väl integrerat med Symfony.

Du skall skapa en databas med en eller flera tabeller och bygga en Symfony applikation som utför CRUD (Create, Read, Update, Delete) mot databasen.

Du kan välja att använda databasen SQLite eller MariaDB/MySQL.

Read more »

Category: kurs mvc.

Lager appen del 6

I detta kursmoment knyter vi ihop säcken och får till en applikation som tydligt visar för användaren vad som blir rätt och fel. Vi ökar dessutom vårt eget förtroende för applikationen genom att skriva funktionstester.

Read more »

Category: javascript.

Struktur

Vi ska träna på vanliga kommandon i unixmiljön. Vi ska flytta runt lite filer och mappar för att uppnå en önskad struktur.

Read more »

Category: Bash, Docker, linux.