Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Bygg ut din me-sida till version 4 (v2)

Du skall visa dina färdigheter i HTML formulär och sessioner och bygga in av hantering av dessa i din webbplats via en multisida.

Som extrauppgift kan du välja att göra en stilväljare och/eller en login-hantering.

Read more »

Category: kurs htmlphp, webbprogrammering.

Tärningsspel 100

Tärningsspelet 100 är ett enkelt och roligt tärningsspel. Spelet spelas med en eller flera tärningar och det gäller att samla ihop poäng för att komma först till 100.

I varje omgång kastar en spelare tärningarna tills hon väljer att stanna och spara poängen, eller tills det dyker upp en 1:a och hon förlorar alla poäng som samlats in i rundan. Rundan går då över till nästa spelare. Det gäller att komma först till 100.

I uppgiften får du möjlighet att bygga klasser för tärning, tärningshand, spelrunda och själva spelet. Du väljer själv vilken struktur du vill ha på klasserna och hur de skall samverka.

Read more »

Category: php.

Flytta spelet Gissa mitt nummer till me-sidan

Du har din me-sida med Anax, i strukturen av ett ramverk. Du har skapat ett fristående spel “Gissa mitt nummer” i olika varianter. Du skall nu integrera ditt fristående spel in i din me-sida, in i ramverkets struktur.

För att lyckas med det behöver du ha koll på begreppet router och vyer. Du behöver också se var du skall lägga koden i ramverkets struktur.

Read more »

Category: kurs oophp, anax.

Bygg en me-sida för oophp med Anax

Du skall skapa en me-sida för kursen oophp. Du får en mall, baserat på Anax, som du kan använda och du skall sedan gå in och redigera sidorna så att de passar dig i kursen.

Du skall göra ett Git-repo av din me-sida. När du är klar så publicerar du och taggar ditt repo på GitHub.

Allt eftersom kursen går så kommer du att fylla på innehåll i din me-sida.

Inledningsvis finns inga krav på att du behöver bemästra katalogstrukturen i Anax. Du kommer steg för steg att introduceras i strukturen som används.

Read more »

Category: kurs oophp, anax.

Bygg ut din htmlphp me-sida till version 3 (v2)

Integrera och använd en sidkontroller för en multisida i din me-sida. En sidkontroller för en multisida är en sida med flera undersidor och en egen anvigeringsmeny.

Read more »

Category: webbprogrammering, kurs htmlphp, php, html, css.

Bygg en multisida och testa arrayer (v2)

Låt oss använda PHP för att skapa en dynamisk sida som automatiskt genererar en meny och kan visa undersidor. Vi kallar konstruktion en “sidkontroller för multisidor” och du skall bygga en sådan och fylla den med information.

Read more »

Category: webbprogrammering, kurs htmlphp, php, html, css.

Din egen chattbot - Marvin - TicTacToe

Programmering och problemlösning i Python. Lär Marvin lite mer, denna gången listor av listor och ett TiCTacToe-spel.

Read more »

Category: python.

Din egen chattbot - Marvin - kryptera och dekryptera

Programmering och problemlösning i Python. Lär Marvin lite mer, denna gången om kryptering och dekryptering.

Read more »

Category: python.

Skapa en portfölj för kursen webgl

Skapa en portfölj för presentation av dina kursmoment i kursen webgl och vidare i dina studier. Du kopierar en struktur för en webbsida som består av HTML, CSS och JavaScript med ett färdigbyggt skal för de webbsidor som me-sidan skall bestå av.

När kursen är klar kommer din me-sida att samla en stor del av det arbetet du gjort under kursen, det blir en del av din redovisning av kursen.

Read more »

Category: webbprogrammering, kursen webgl.

Python och listor

En laboration där du jobbar igenom grunderna i Python och listor.

Read more »

Category: python, lab.