Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Bygg en månadskalender och ett gissningsspel med PHP datastrukturer

Du skall bygga ut din webbplats och dels skapa en almanacka i form av en månadskalender med bilder och dels skall du göra ett litet gissningsspel. I övningen kommer du att få jobba med att organisera ditt PHP-kodande och jobba med bland annat arrayer och funktioner.

Du kommer också få träna på HTML formulär med POST och sessioner.

Du jobbar i din tidigare struktur av sidkontrollers och vyer och bygger ut din befintliga webbplats.

Read more »

Category: kurs webtec.

Uppdatera mazen med en loop

Du ska utgå ifrån mazerunnern du skapade i kursmoment 05. Tanken är att skriptet ska kunna köras med kommandot ./mazerunner.bash loop och hålla sig i spelet tills man avslutar eller nått sista rummet.

Read more »

Category: Bash, Docker, Docker Compose, linux.

awk script

En uppgift för att träna grunderna i awk. Till din hjälp har du en awk guide samt artikeln om regex.

Read more »

Category: bash, vlinux, regex, lab.

Lös mazen med din mazerunner i bash

Du kommer få en färdig server, skriven i Node.js, och ett RESTful API till servern. Servern implementerar en maze. Servern är färdig och du kan testköra den via kommandot curl.

Din uppgift är att bygga en bash-klient till servern, enligt en kravspecifikation. Din klient skall använda servern för att lösa mazen.

Read more »

Category: vlinux.

Sed 1

Uppgift för att träna på reguljära uttryck och textprocessering med verktyget GNU sed.

Read more »

Category: vlinux.

Regex 1

Uppgift för att träna på reguljära uttryck och textprocessering med verktyget GNU grep.

Read more »

Category: vlinux.

Bash-script som testar serverns routes

Du skall skapa ett Bash-script som testar de olika routesen hos din server. Som hjälp använder vi programmet curl i scriptet. Du kan säkert redan ha det installerat, annars är det bara att installera det med pakethanteraren.

Read more »

En webbserver i Docker

Du skall skapa en Docker image och publicera den till Docker Hub. Imagen ska vara en webbserver som ska kunna svara på en uppsättning routes och returnera JSON.

Read more »

Linux lab 2, Sök i en logg-fil

Laboration för att träna på bash kommandon för att söka och hämta information i text-filer.

Notera att du ska exekvera labben inuti en container med Ubuntu för att få rätt resultat.

Read more »

Category: bash, lab.

Styla din rapportsida till webtec-kursen

Du skall jobba vidare med stylen på din rapportsida i kursen och styla upp webbsidan med navbar, header, footer, article, aside, kolumnlayout och responsivitet.

När du är klar har du förhoppningvis en snyggare webbplats än tidigare. Du har iallafall en hel del med CSS-kod och du bör ha lärt dig en hel del nyttiga CSS konstruktioner.

Read more »

Category: kurs webtec.