Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Förbättra din portfölj med designprinciper

Vi använder vår erfarenheter från analysen av webbplatser och designprinciper för att förbättra vår egen portfölj.

Read more »

Category: kurs/design-v3, portfölj, designpriciper.

Utvärdera designprinciper som webbplatser använder sig av (v2)

Du skall i denna analys välja ut ett antal olika webbplatser inom gruppen personsidor (portfolio/me-sida/blogg eller liknande). Med dessa sidor skall du försöka identifiera om de använder sig utav några designprinciper du kan känna igen samt om du finner något annat tongivande för designen i deras webbplats.

Du skall sen genomföra samma analys på din egen portfolio sida och jämföra vad det finns för skillnader mellan din egen sida och de du undersökt.

Read more »

Category: kurs/design.

Utvärdera webbplatsers färgval och känslan de signalerar (v2)

Du skall välja ut ett antal olika webbplatser och dokumentera deras färgpalett och typografi samt argumentera kring valet av färg kontra den känsla du tror webbplatsen eventuellt vill signalera med sitt färgval.

Du skriver rapporten i ett format som kan benämnas “akademiskt format”. Det är för att träna på strukturen inför kommande större skrivuppgifter såsom examensjobb.

Du kan jobba enskilt eller i grupp (2-4 personer) för att lösa denna uppgiften.

Read more »

Category: kurs/design, tema.

Utvärdera webbplatsers laddningstid och användbarhet (v2)

Du skall välja ut ett antal olika webbplatser och testa dem för att mäta hur snabbt de laddas och om de innehåller några saker som kan förbättras med tanke på laddningstid och användbarhet.

Read more »

Category: kurs/design, tema.

Bygg en teknologi-sida med CSS-Grid

Du skall bygga om teknologi-sida på din portfolio sida med hjälp utav CSS-Grid.

Du börjar med att strukturera upp din samlingssida (portfolio/content/technology/index.md) för alla teknologier och följer sedan upp med att fixa din layout för de individuella artiklar (portfolio/content/technology/XX.md).

Read more »

Category: kurs/design-v3, grid, flex.

Vad är privat egentligen?

Ni skall fundera och diskutera kring vilken information som klassas som privat samt argumentera varför just den informationen borde vara privat. Som utmaning, ställ er gärna i företagens skor och fundera på varför de “behöver” den informationen de frågar efter.

Ni skall jobba i grupp (2-4 personer) när ni löser diskussionsuppgiften. Reflektionen är självständig.

#Nice-to-have länkar

#Scenario

Företaget ni jobbar på ska göra en webbplats med känslig information åt företaget Dbwebb AB. Dbwebb AB vet att ni är duktiga webbprogrammerare men vad vet ni om privat information och hur hanterar ni den.

#Diskussion (grupp)

Tänk då att ni är tillbaka på ert företag och diskuterar med dina kollegor. Ni är i grupper med 2-4 personer, där ni ska diskutera kring följande frågor:

 • Vilken typ av information är privat?
  • Har du/ni samma uppfattning i gruppen?
  • Hur skiljer sig eran uppfattning mot verkligheten?
 • Vad för information kan du/ni hitta om varandra/dig/närstående på internet?
  • Är informationen frivilligt given eller inte?
  • Går det att hitta eventuellt läckta lösenord kopplade till deras mail?
 • Litar ni på att företag håller er data “säker”? Finns det företag ni litar mer/mindre på?
 • Den 1 oktober 2019 trädde den nya reviderade datalagringslagen i kraft (Sweclockers). Är detta rätt eller fel sätt att bekämpa brottslighet? Eller är det inte så enkelt som rätt eller fel?

För varje fråga, skrev ner lite minnesanteckningar som hjälper dig att skriva reflektionen för kursmomentet.

#Reflektion (självständig)

Skriv en egen reflektion där du tänker igenom över vad ni diskuterat i gruppen och vad du själv tycker/tänker. Kanske har du fått en annan syn på vilken information som ligger ute eller så har du stenkoll på din data. Självständig eftersom dina kollegor har andra uppgifter att göra. Följ kraven i reflektionen.

 • Reflektionen ska ha ett försättsblad med titel (Vad är privat egentligen?), datum och namn/studentakronym.
 • Reflektionen ska vara ca 1-2 sidor (exklusive försättsbladet, storlek 11 för brödtexten, 1 sida är ca 600 ord).
 • Texten kan skrivas på svenska eller engelska.
 • Använd stycken för att dela upp texten och försök att skriva det som en sammanhängande text.
 • Om diskussionen har fått er att fundera kring hur ni hanterar er data (både privat och som utvecklare), lyft gärna detta.
 • I slutet av reflektionen skriver du ett stycke med namnen på dina gruppmedlemmar.

Det finns en LaTeX mall tillgänglig här som ni kan använda. Länken är till en read-only version, för att skapa er egna så trycker ni “Menu” och sen “Copy Project”. Det går givetvis att använda valfritt program, så länge man uppfyller kraven ovan.

#Publicera

Spara din reflektion som me/kmom02/reflektion.pdf och kör på!

# Flytta till kurskatalogen
$ dbwebb publish kmom02

Bedömning

Se det som att administratören på Dbwebb AB plockar bort de reflektioner som inte följer kraven med försättsblad, antal sidor osv. Sen är det tekniska ledningsgruppen på Dbwebb AB som bedömer innehållet.

Har ni fått ett G, så har ert företag fått uppdraget. Lycka till!

#Revision history

 • 2021-11-10: (D, grm) Komplettering HT21.
 • 2020-05-27: (C, nik) Uppdaterad med bland annat LaTeX mall
 • 2019-11-13: (B, nik) Fler frågor, tydligare struktur på reflektion.
 • 2019-08-07: (A, nik) Första utgåvan.

Document source.

Read more »

Category: kurs/itsec.

Bygg en databas med SQL

Du skall bygga upp en databas från grunden med hjälp av SQL i databasen SQLite. Du fyller databasen med innehåll och skriver SELECT för att få ut rapporter.

Read more »

Category: kurs webtec.

Bygg en webbplats med PHP

Du kommer få en befintlig struktur till en webbplats som är byggd med PHP, sidkontroller och vyer enligt en bestämd katalogstruktur, inklusive ett antal testverktyg och någon extern modul som du installerar med composer.

Utmaningen är att förstå strukturen, inse hur den är uppbyggd och förändra samt bygga vidare på webbplatsens innehåll. Fokus är på hur PHP-koden används för att skapa en struktur där webbplatser kan byggas på ett mer effektivt sätt, där delar återanvänds på ett effektivt sätt.

Du kommer jobba med koncept såsom HTML formulär, GET, POST, SESSION och COOKIE.

Read more »

Category: kurs webtec.

Python och listor

En laboration där du jobbar igenom grunderna i Python och listor.

Read more »

Category: python, lab.

Skapa en rapportsida till webtec-kursen

Du skall skapa mallen till din rapport-sida som följer dig genom kursen. I rapportsidan skriver du redovisningstexter för de uppgifter och kursmoment som du utför.

Read more »

Category: kurs webtec.