Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Ditt första Python-skript

Skriv ett av dina första enklare program i Python genom att konvertera mellan olika typer av värden.

Read more »

Category: python.

Analysera texter från webbsidor

Här ska du utveckla nya moduler för att hämta texter från webbsidor och skriva data till fil. Texten ska analyseras med modulerna från kmom05. Möjligheten att spara resultatet i en JSON fil ska också finnas.

Read more »

Category: python.

Analysera text och ord

Vi har i Marvin byggt ett program bestående av två moduler och ett antal funktioner som samverkar för att Marvin kan svara på frågor. Vi har även bekantat oss med dictionary där vi kan spara nyckel-värde par. Vi har även bekantat oss med CLI med hjälp av modulen argparse. Vi ska i denna uppgift skapa ett CLI-program som tar emot argument och kan analysera en text.

Read more »

Category: python.

PHP lab 4: skapa egna funktioner

Kom igång att skapa egna funktioner med parametrar och returvärde.

Read more »

Category: php, lab.

Python med dictionaries och tupler

I denna laboration tränar vi på dictionaries och tupler i Python.

Read more »

Category: python.

PHP lab 6: PHP PDO och databasen SQLite

Laboration för att träna PHP PDO och SQL med databasen SQLite.

Read more »

Category: php, lab.

PHP lab 3: arrayer

Kom igång med arrayer i PHP.

Read more »

Category: php, lab.

PHP lab 2: villkor, loopar och inbyggda funktioner

Jobba igenom grunderna i PHP med villkor, loopar och inbyggda funktioner.

Read more »

Category: php, lab.

PHP lab 5: utforska inbyggda funktioner

En laboration som mixar användandet av PHP funktioner för datum och tid, multibytesträngar, serialisering, filhantering och kryptering.

Se det som en möjlighet att bli bekant med manualen och utforska vad som finns inbyggt i PHP och hur det beskrivs och används.

Read more »

Category: php, lab.

PHP lab 1: uttryck, datatyper och variabler

Jobba igenom grunderna i PHP med uttryck, datatyper och variabler.

Read more »

Category: php, lab.