Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Gissa numret med PHP och GET, POST och SESSION

Du skall implementera olika varianter av ett spel, där det gäller att gissa vilket tal som slumpats fram. Spelet ska svara om spelarens gissning är högre eller lägre än det korrekta talet. Spelaren har 6 gissningar på sig.

Du skall skriva all kod som har med spelet att göra inuti en klass och du skall skriva tre stycken klienter (GET, POST, SESSION) som använder sig av en och samma klass för att implementera spelet.

Uppgiften är en övning i att skriva klasser och att skapa ett API som gör det möjligt att koppla flera klienter mot en och samma klass-kod.

Read more »

Category: kurs oophp.

Bygg en me-sida för oophp med Anax

Du skall skapa en me-sida för kursen oophp. Du får en mall, baserat på Anax, som du kan använda och du skall sedan gå in och redigera sidorna så att de passar dig i kursen.

Du skall göra ett Git-repo av din me-sida. När du är klar så publicerar du och taggar ditt repo på GitHub.

Allt eftersom kursen går så kommer du att fylla på innehåll i din me-sida.

Inledningsvis finns inga krav på att du behöver bemästra katalogstrukturen i Anax. Du kommer steg för steg att introduceras i strukturen som används.

Read more »

Category: kurs oophp, anax.

Lager appen del 6

I kursmoment 5 skapade vi en native app baserad på vår webapp med hjälp av Cordova. I denna uppgift ska vi använda mobila enheters styrkor och lägga till funktionalitet för GPS och kartor.

Read more »

Category: javascript.

Lager appen del 5

I tidigare kursmoment har vi jobbat med vår lager app i webbläsaren. Nu är det dags att skapa en app på ‘riktigt’, som går att installera på en mobil-enhet och använda sig av både splashscreen och en riktig ikon.

Read more »

Category: javascript.

Bygg kursbeställningsverktyg till skolan

Bygg en terminaklient och en webbaserad klient som löser delar av ett beställningsverktyg för utbildningsprogram och kurser till skolan.

Klienterna jobbar mot ett API mot databasen, ett API som består av lagrade procedurer och döljer själva implementationen i databasen.

Read more »

Category: javascript, nodejs, mysql, express, kursen databas.

Bygg orderhantering till en Eshop

Du har utfört en ER-modellering av en databas för en Eshop och du har skapat en databas som motsvarar modellen. Du har byggt en terminalklient och en webbklient mot databasen.

Du skall nu uppdatera dina klienter för att jobba med CRUD mot ordertabellerna.

Du kan utföra denna uppgift enskilt, eller i samma grupp som utförde ER-modelleringen.

Read more »

Category: javascript, nodejs, mysql, express, crud, er-modellering, kursen dbjs, kursen databas.

Bygg klienter till en Eshop med CRUD mot lagrade procedurer

Du har utfört en ER-modellering av en databas för en Eshop och du har skapat en databas som motsvarar modellen. Du har byggt en terminalklient och en webbklient mot databasen.

Du skall nu uppdatera dina klienter för att jobba med CRUD mot databasens tabeller. Man skall kunna lägga till, ta bort, redigera och visa raderna.

Du skall uppdatera dina klienter och du skall jobba med lagrade procedurer och triggers.

Du kan utföra denna uppgift enskilt, eller i samma grupp som utförde ER-modelleringen.

Read more »

Category: javascript, nodejs, mysql, express, crud, er-modellering, kursen dbjs, kursen databas.

Förbättra exekveringstid

Du ska sätta dig in i koden för en funktion. Ta reda på vad den gör. Sedan ska du förbättra koden så den utför samma uppgift med gör det snabbare.

Read more »

Category: python.

Skapa grunden till en Eshop

Du har utfört en ER-modellering av en databas för en Eshop och nu skall du implementera den.

Du skall delvis fylla databasen med data och du skall skapa två klienter, en terminalbaserad och en webbaserad. De båda klienterna skall visa information från din databas.

Du kan utföra denna uppgift enskilt, eller i samma grupp som utförde ER-modelleringen.

Read more »

Category: javascript, nodejs, mysql, express, er-modellering, kursen dbjs, kursen databas.

Lager appen del 4

I kursmoment 3 arbetade vi med formulär och JavaScript ramverket mithril. Vi ska i denna uppgift skapa delar av appen som är skyddad med hjälp av JWT. I den skyddade delen ska det vara möjligt att se tidigare fakturor och skicka nya.

Read more »

Category: javascript.