Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Python med klass relationer

Träna på att skapa relationer mellan klasser.

Read more »

Category: oopython.

Skapa former

Uppgiften går ut på att med hjälp av klasser, Flask, jinja2 och CSS, skapa former som visas i applikationen. Formerna ska skapas med hjälp av ett formulär och ritas ut i en annan route.

Read more »

Category: oopython.

Python med Objekt och klasser

Träna på att skapa klasser och använda klass funktionalitet i Python.

Read more »

Category: oopython.

Skapa en CRUD med MongoDB till din redovisa-sida

Du skall använda MongoDB för att lagra information. Du skall kunna lägga till, ta bort, redigera och visa innehållet i databasen. Den blir vanlig CRUD hantering (Create, Read, Update, Delete).

Du skall integrera koden in i din redovisa-sida tillsammans med Express.

Read more »

Category: javascript, websocket, kurs ramverk2.

Färdigställ din redovisa-sida i ramverk2

Du skall färdigställa din redovisa-sida och se till att den är väl dokumenterad om hur man installerar och startar upp.

Read more »

Category: javascript, kurs ramverk2.

Publicera en modul till npm

Du skall publicera en modul till paketdatabasen npm. Du skapar ett nytt repo, eller använder ett av de du redan gjort i kursen, och publicerar det till npm så att det i slutändan går att installera via npm install din-modul.

Det måste vara en modul som du kan återanvända i din applikation.

Read more »

Category: javascript, kurs ramverk2.

Skapa teman enligt designprinciper

Du skall skapa fler teman till ditt Anax Flat genom att tänka i design principer.

Du lägger till dina teman via tema väljaren.

Read more »

Category: kurs/design.

Bygg ut ditt Anax Flat tema med stöd för bilder

Du skall lägga till LESS-moduler som hjälper dig att presentera bilder på olika sätt. För att visa att det fungerar bygger du en blogg “Dagens Bild”.

Read more »

Category: kurs/design.

Utvärdera webbplatsers laddningstid och användbarhet

Du skall välja ut ett antal olika webbplatser och testa dem för att mäta hur snabbt de laddas och om de innehåller några saker som kan förbättras med tanke på laddningstid och användbarhet.

Du kan jobba i grupp för att lösa denna uppiften. Förslagsvis jobbar du i grupp med 2 till 5 medlemmar per grupp.

Read more »

Category: kurs/design.

Bygg en bas och en familj av teman

Du skall utveckla en familj av teman som fungerar i ditt Anax Flat. När du gör detta så skall du skapa en god struktur med ett bastema som kan specialiseras beroende på vilket tema som önskas. Det handlar om återanvändning av en grundstruktor och jobba med anpassningar av den.

LESS och variabler ger en del av lösningen.

Read more »

Category: kurs/design, tema, less.