Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

#Skriv ett referat

Du ska skriva ett referat baserat på texten ????.

Read more »

Category: itsec.

Bygg en multisida och testa arrayer (v2)

Låt oss använda PHP för att skapa en dynamisk sida som automatiskt genererar en meny och kan visa undersidor. Vi kallar konstruktion en “sidkontroller för multisidor” och du skall bygga en sådan och fylla den med information.

Read more »

Category: webbprogrammering, kurs htmlphp, php, html, css.

Solve the maze with your mazerunner in bash

You will get a finished server, written in Node.js, and a RESTful API to the server. The server implements a maze. The server is ready and you can test run it via the curl command.

Your task is to build a bash client for the server, according to a requirements specification. Your client should use the server to resolve the maze.

Read more »

Category: unix.

My first Bash script

You will create a number of scripts in Bash that perform certain predefined tasks.

Read more »

Category: unix.

A Bash script with options, commands and arguments

You will create a bash script that handles options and arguments.

Read more »

Unix lab introduction

During the course you will perform a set of laborations where you practice your skills in different areas.

Read more »

Category: bash, lab.

Analysera text och ord

Vi har i Marvin byggt ett program bestående av två moduler och ett antal funktioner som samverkar för att Marvin kan svara på frågor. Vi har även bekantat oss med dictionary där vi kan spara nyckel-värde par. Vi ska i denna uppgift skapa ett Marvin liknande program som tar emot inmatning och kan analysera en text.

Read more »

Category: python.

Vad är privat egentligen?

Du skall fundera och diskutera kring vilken information som klassas som privat samt argumentera varför just den informationen borde vara privat. Som utmaning, ställ dig gärna i företagens skor och fundera på varför de “behöver” den informationen de frågar efter.

Du ska jobba i grupp (2-4 personer) för att lösa denna uppgiften.

Kursutveckling pågår

Kursen planeras ge hösten 2019.

Read more »

Category: kurs/itsec.

Din egen chattbot - Marvin - Citat

Lär Marvin att prata lite mer slumpmässigt via listor med standardsvar.

Read more »

Category: python.

Din egen chattbot - Marvin - steg 1

Programmering och problemlösning i Python, du skall bygga en chattbot Marvin som kan svara på “alla” dina frågor.

Read more »

Category: python.