Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Skapa en klass för textfiltrering och formattering (v2)

Samla koden för textfiltrering och formattering i en egen klass som du kan använda i din webbplats för att filtrera/formattera innehåll från databasen.

Read more »

Category: php, kurs oophp, anax-lite.

Bygg webbsidor från innehåll i databasen

Du skall bygga tabell(er) i en databas tillsammans med klasser i din redovisa-sida för att implementera stöd för sidor och bloggposter som sparas i databasen och kan redigeras av en användare.

Texten som du lagrar i databasen kör du igenom ett antal filter som formatterar din text innan den visas.

Det är egentliget ett litet CMS (Content Management System) du skapar.

Read more »

Category: php, kurs oophp, anax-lite, sql.

Bygg CRUD filmdatabas med MySQL

Du har ett färdigt exempel att utgå ifrån, exemplet innehåller kod som löser CRUD, sökning och presentation kring en filmdatabas. Din uppgift är att föra över den koden, refaktorera den, så att den passar in i ramverket kring din redovisa-sida.

Du skall lägga in koden som en del i din redovisa-sida och visa upp filmer, eller någon annan typ av produktliknande information, välj själv fokus för vad du vill visa upp.

Read more »

Category: php, anax, kursen oophp.

Uppdatera 100-spelet med intelligens

Du skall jobba vidare med ditt 100 spel och du skall tillföra intelligens till datorspelaren. Tanken är att spelet kan spelas av två spelare där du är den ena och datorn är den andra. Datorn behöver ta beslut om när den skall stanna och fortsätta sin slagserie och du behöver skriva koden som styr datorns beslut.

Under spelets gång så skall du presentera ett histogram för spelarna. Kanske går det att använda till att ta beslut, kanske inte. Annars blir det trevlig kuriosa och statistik kring spelet.

Read more »

Category: php, anax, kursen oophp.

Kom igång med PHPUnit

Du skall komma igång med enhetstestning i PHP via verktyget PHPUnit. Det finns ett färdig exempel som du skall jobba igenom för att bekanta dig med strukturen, vilka filer som är inblandade och du skall skriva ditt allra första testfall.

Du skall skriva testklasser och tester som testar 100% av koden och du skall verifiera att all kod testas genom att studera kodtäckningen för din kompletta test suite.

Read more »

Category: php, phpunit, kursen oophp.

Flytta spelet Gissa mitt nummer till me-sidan

Du har din me-sida med Anax, i strukturen av ett ramverk. Du har skapat ett fristående spel “Gissa mitt nummer” i olika varianter. Du skall nu integrera ditt fristående spel in i din me-sida, in i ramverkets struktur.

För att lyckas med det behöver du ha koll på begreppet router och vyer. Du behöver också se var du skall lägga koden i ramverkets struktur.

Read more »

Category: kurs oophp, anax.

Tärningsspel 100

Tärningsspelet 100 är ett enkelt och roligt tärningsspel. Spelet spelas med en eller flera tärningar och det gäller att samla ihop poäng för att komma först till 100.

I varje omgång kastar en spelare tärningarna tills hon väljer att stanna och spara poängen, eller tills det dyker upp en 1:a och hon förlorar alla poäng som samlats in i rundan. Rundan går då över till nästa spelare. Det gäller att komma först till 100.

I uppgiften får du möjlighet att bygga klasser för tärning, tärningshand, spelrunda och själva spelet. Du väljer själv vilken struktur du vill ha på klasserna och hur de skall samverka.

Read more »

Category: php.

Dokumentera PHP med phpdoc och phpDocumentor

Du ska dokumentera ditt projekt med phpdoc och phpDocumenter. Det handlar om att dra nytta av dina docblock kommenterarer när du nu skall automatgenerera din dokumentation.

Du har ett befintligt projekt där din Makefile redan innehåller stöd för att använda phpdoc för att generera dokumentationen.

Read more »

Category: php, kurs oophp, anax-lite, anax.

Bygg en me-sida för oophp med Anax

Du skall skapa en me-sida för kursen oophp. Du får en mall, baserat på Anax, som du kan använda och du skall sedan gå in och redigera sidorna så att de passar dig i kursen.

Du skall göra ett Git-repo av din me-sida. När du är klar så publicerar du och taggar ditt repo på GitHub.

Allt eftersom kursen går så kommer du att fylla på innehåll i din me-sida.

Inledningsvis finns inga krav på att du behöver bemästra katalogstrukturen i Anax. Du kommer steg för steg att introduceras i strukturen som används.

Read more »

Category: kurs oophp, anax.

Gissa numret med PHP och GET, POST och SESSION

Du skall implementera olika varianter av ett spel, där det gäller att gissa vilket tal som slumpats fram. Spelet ska svara om spelarens gissning är högre eller lägre än det korrekta talet. Spelaren har 6 gissningar på sig.

Du skall skriva all kod som har med spelet att göra inuti en klass och du skall skriva tre stycken klienter (GET, POST, SESSION) som använder sig av en och samma klass för att implementera spelet.

Uppgiften är en övning i att skriva klasser och att skapa ett API som gör det möjligt att koppla flera klienter mot en och samma klass-kod.

Read more »

Category: kurs oophp.