Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Bygg en me-sida med Anax Flat

Du skall sätta samman en me-sida med ditt eget Anax Flat.

Allt lägger du ut på GitHub i dina egna repon.

Read more »

Category: kurs/design, anax-flat.

JavaScript med villkor och loopar

Jobba igenom grunderna i JavaScript med villkor och loopar.

Read more »

Category: javascript, kursen javascrip1, kursen dbjs, kursen webgl.

Skapa en me-sida för redovisning i kursen javascript1

Skapa en me-sida för redovisningar i kursen javascript1.

Read more »

Category: webbprogrammering, kursen javascript1.

JavaScript och arrayer

Jobba igenom grunderna med arrayer i JavaScript.

Read more »

Category: javascript, kursen javascript1, kursen webgl, kursen dbjs.

JavaScript och objekt

Jobba igenom grunderna med objekt i JavaScript.

Read more »

Category: javascript, kursen javascript1, kursen webgl, kursen dbjs.

JavaScript med funktioner

Jobba igenom grunderna med funktioner i JavaScript.

Read more »

Category: javascript, kursen javascript1, kursen webgl, kursen dbjs.

JavaScript med variabler och inbyggda funktioner

Jobba igenom grunderna i JavaScript med strängar, siffror, variabler och inbyggda funktioner.

Read more »

Category: javascript, kursen javascript1, kursen webgl, kursen dbjs.

Bygg en me-sida till ramverk2

Du skall sätta samman en me-sida baserat på Express och Pug.

Du skall lägga all kod i ett repo på GitHub. När du är klar så publicerar du och taggar ditt repo på GitHub. Du skall även integrera med en byggtjänst och en tjänst för kodkvalitet.

Read more »

Category: javascript, nodejs, kurs ramverk2.

Integrera din modul med externa byggtjänster

Du skall använda dig av din numer fristående modul som du publicerat på GitHub och Packagist och du skall integrera den med extra byggtjänster för automatiserad testning och du skall skapa ett flöde för continuous integration.

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.

Skapa en PHP-modul och publicera på GitHub och Packagist

Du skall skapa en PHP-modul av ditt kommentarssystem och publicera det på GitHub och Packagist.

Read more »

Category: php, anax, kurs ramverk1.