Kmom05: SQL

By . Latest revision .

Kursutveckling pågår inför hösten 2022. Använd inte materialet innan denna rutan är borttagen.

Databas, SQL.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Labbmiljö

(ca: 2-4 studietimmar)

Komplettera din labbmiljö med följande.

#Läs & Studera

(ca: 2-4 studietimmar)

Här kan du på egen hand studera och förbereda dig inför övningar och uppgifter.

#Föreläsning

Titta på följande föreläsningar. Föreläsningarna kan innehålla tips om läsanvisningar.

#Litteratur

Läs enligt följande.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-12 studietimmar)

Övningar är träning inför uppgifterna, det är ofta klokt att jobba igenom övningarna. Uppgifter skall utföras och redovisas.

Jobba gärna i grupp med dina studiekompisar, men skriv alltid din egen kod för hand. Även om du tjuvkikar för att hitta bra lösningar så är det en stor skillnad att skriva koden själv jämfört med att kopiera från någon.

#Övningar

Jobba igenom övningarna, de förbereder dig inför uppgifterna.

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i din redovisningstext.

  • Hur kändes det att bygga en databasdriven webbplats?
  • Var det svårt att komma in i hur du jobbar med SQL mot databasen och sedan SQL mot databasen via PHP eller kändes det som logiskt? Fanns det något som gav dig bekymmer?
  • Vilken är din TIL för detta kmom?

Glöm inte att testa din inlämning med dbwebb test kmom05.

#Revision history

  • 2022-06-28: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.