Kmom07/10: Rapport

By . Latest revision .

Vi avslutar kursen med att ni individuellt skriver en rapport. Rapporten är det sista som du gör och tillsammans med alla redovisningar används detta som underlag för att examinera dig från kursen.

Andreas introducerar rapporten.

För att uppnå godkänt behöver du demonstrerar följande:

 • kunna redogöra för vad devops är, både det praktiska och filosofiska/kulturella.

  • bl.a. blamelessness, kontinuerlig lärande och postmortems.
  • reflektera över vad boken tycker devops är och innehåller.
   • om det är något ni inte håller med om eller om ni kan hitta referenser som motsäger den.
   • välj ut saker som ni tror är viktigast för uppnå devops.
 • Kunna förhålla sig till devops begrepp och relatera till hur de används och kan kopplas till verktyg.

 • Kunna redogöra för olika för- och nackdelar med att jobba efter arbetsfilosofin devops.

 • Utförd rapport (innehåll, stavning, formatering, grammatik, logisk struktur, referenser).

 • Använd minstvetenskapliga referenser.

Rapporten ska vara på minst 4 sidor, skriven på engelska eller svenska, lämnas in på Canvas i pdf-format och måste vara formaterad enligt Eurographics konferensmall. Mallen finns för Latex och Word.

 • Mallen visar inte vilka rubriker ni ska ha utan bara strukturen på dokumentet.
 • För referenser behöver ni inte följa mallen, ni kan göra som i exjobb kursen.
 • Ni kan öka font storleken till 10.

Alla inlämningar körs genom en plagieringskontroll.
Betyget UX kan kompletteras till G eller skickas in i nästa omgång för ny bedömning.

Skapa också ett separat dokument där du skriver feedback på rapporten och kursen, svara på följande:

 1. Avsluta med ett sista stycke med dina tankar om kursen och vad du anser om materialet och handledningen (ca 5-10 meningar). Ge feedback till lärarna och förslå eventuella förbättringsförslag till kommande kurstillfällen. Är du nöjd/missnöjd? Kommer du att rekommendera kursen till dina vänner/kollegor? På en skala 1-10, vilket betyg ger du kursen?

#Tips på litteratur

#Video

Det finns generellt kursmaterial i video form.

 1. Kursen innehåller föreläsningar som spelas in och därefter läggs i spellistan “devops streams ht22”.

 2. I “kursen devops” hittar du alla videor som är kopplade till kursmomentet, de börjar på 7xx i namnet.

#Revision history

 • 2023-12-13: (D, aar) Utvecklade om vad man borde ta med från boken.
 • 2020-12-08: (C, aar) La till krav om vetenskapliga referenser.
 • 2020-01-10: (B, aar) La till att ska skicka med en feedback text.
 • 2019-10-15: (A, aar) Första versionen.

Document source.