Tips från coachen

Små korta tips och trix till den som jobbar med webbprogrammering och webbutveckling.

Flask som CGI-skript

När man sätter en Flask-applikation i drift tillsammans med en webbserver finns det flera alternativ. Ett av de enklaste är att använda CGI för att köra din Flaskapplikation. För att köra Flask på studentservern behöver vi ett CGI-skript.

På studentservern kan du köra CGI-skript på detta sättet. Så här gör du för att koppla ett CGI-skript till din Flaskapplikation.

Read more »

Category: python, flask, kurs oopython.

MariaDB klienten och filen .my.cnf

Vi sätter upp en miljö där vi använder konfigurationsfilen .my.cnf för att förenkla och slippa skriva långa kommandon när vi startar terminalklienten för databasen MariaDB.

Read more »

Category: databas, mysql.

Använd TIMESTAMP för status i databastabellen

Vi tar en databastabell för användare och vi vill veta när användaren skapades, senast uppdaterades, om användaren är aktiv och om användaren är raderad (soft-deleted). Det är vanlig status som kan påverka hur en användare skall hanteras.

Låt oss se hur vi kan hantera detta med tidsstämplar i tabellen.

Read more »

Category: mysql, sql, kursen databas.

MariaDB klient och Windows med cygwin terminalen

Vi sätter upp en miljö där vi kan köra terminalklienten för mariadb i Cygwin-terminalen i Windows.

Read more »

Category: databas, mysql, windows.

MariaDB klient och Windows med cmd terminalen

Vi sätter upp en miljö där vi kan köra terminalklienten för mariadb i cmd-terminalen i Windows.

Read more »

Category: databas, mysql, windows.

Rättningsverktyget Umbridge

Umbridge är ett verktyg för att automaträtta inlämningar i programmeringskurser.

Read more »

Hur ber man om hjälp med kod i chatten?

Det händer ofta att koden vi skriver inte fungerar och vi kan inte komma på varför själva. Då är det bra att det finns ett community där vi kan be om hjälp, där kommer våra chatter in i bilden där lärare och andra studenter kan hjälpa oss. Här ska vi lära oss hur vi kan utforma vår fråga så att vi får svar så snabbt som möjligt.

Read more »

MariaDB klient och Windows med WSL2 bash terminal

Vi sätter upp en miljö där vi kan köra terminalklienten för mariadb i WSL2 bash terminalen i Windows.

Read more »

Category: databas, mysql, windows.

Hur man tänker som en programmerare och problemlösare

Jag hittade en intressant artikel om hur man tänker som en programmerar och hur man blir bättre problemlösare. En av programmerares viktigaste kunskaper är problemlösning, att kunna bryta ner stora komplexa problem. Det räcker inte med att kunna syntaxen för ett programmeringsspråk. Utan man behöver vara duktig på problemlösning för att bli en bra utvecklare.

Read more »

Radbrytning i Python

Ett vanligt validerings fel är line-to-long, vilket kan vara svårt att lösa ibland. Här ska vi lära oss olika sätt vi kan bryta ner lång rader på.

Read more »

Category: python.