Tips från coachen

Små korta tips och trix till den som jobbar med webbprogrammering och webbutveckling.

Radbrytning i Python

Ett vanligt validerings fel är line-to-long, vilket kan vara svårt att lösa ibland. Här ska vi lära oss olika sätt vi kan bryta ner lång rader på.

Read more »

Category: python.

Använd TIMESTAMP för status i databastabellen

Vi tar en databastabell för användare och vi vill veta när användaren skapades, senast uppdaterades, om användaren är aktiv och om användaren är raderad (soft-deleted). Det är vanlig status som kan påverka hur en användare skall hanteras.

Låt oss se hur vi kan hantera detta med tidsstämplar i tabellen.

Read more »

Category: mysql, sql, kursen databas.

Vad returnerar en SQL UPDATE i Node.js och MySQL/MariaDB?

När man gör en SQL UPDATE, eller INSERT/DELETE så genereras inte ett resultset från en sådan query. Du är troligen van vid att köra dessa queries i terminalklienten eller i Workbench och du får svaret om uppdateringen gick bra eller inte.

Men hur ser det ut när du köra samma kod från ett annat klientprogram, till exempel JavaScript i Node.js via npm-modulen mysql mot en databas som är MySQL/MariaDB?

Vad returneras från en sådan UPDATE-sats?

Read more »

Category: mysql, javascript, npm mysql, sql, kursen databas.

Visa dolda tecken i texteditorn Atom

I textfiler kan det finnas dolda tecken som inte kan skrivas ut då de inte representeras av ett traditionellt synligt tecken.

Det kan vara tecken som är tabbar \t, olika typer av radbrytningar som \n, \r\n eller \r eller non breaking spaces, hårda mellanslag. Dessa representeras normalt av mellanslag eller visas inte alls i din texteditor.

Alla dessa syns normalt inte i texteditor, men de kan ha olika effekt när vår text visas eller våra program körs.

Read more »

Category: texteditor.

Låt PHP-funktion make_clickable() automatiskt skapa klickbara länkar

Har du texter som innehåller länkar till webbplatser och du vill automatiskt göra dessa till klickbara HTML-länkar? Då kan en funktion som make_clickable() hjälpa dig.

Read more »

Category: php, textfilter.

Reguljära uttryck i PHP ger BBCode formattering

BBCode är ett vanligt sätt att låta användaren formattera inlägg och kommentarer. Det ger en bättre säkerhet än om användaren kan använda HTML direkt. Du kan skriva en enkel BBCode formatterare som en PHP-funktion, ett kort reguljärt utryck hjälper dig att ersätta BBCode toknen mot dess HTML ekvivalenter.

Read more »

Category: php, textfilter.

Skriv för webben med Markdown och formattera till HTML med PHP (v2)

Markdown är ett ofta använt sätt för att låta en användare skriva texter som är läsbara i råformat men enkelt kan formatteras till HTML.

Read more »

Category: php, markdown, textfilter.

Använd Markdown till me-sidan

I dbwebb-kurser används me-sidan som ett sätt att skriva redovisningstexter och samla material kring kursen.

Ibland kan det upplevas enklare att skriva redovisningstexter i Markdown istället för att skriva dem i HTML.

Read more »

Category: me-sida, markdown, php, anax, anax/textfilter.

Flask som CGI-skript

När man sätter en Flask-applikation i drift tillsammans med en webbserver finns det flera alternativ. Ett av de enklaste är att använda CGI för att köra din Flaskapplikation. För att köra Flask på studentservern behöver vi ett CGI-skript.

På studentservern kan du köra CGI-skript på detta sättet. Så här gör du för att koppla ett CGI-skript till din Flaskapplikation.

Read more »

Category: python, flask, kurs oopython.

Kom igång (snabbt) med HTML, CSS och JavaScript

Här följer en sammanställning av resurser som hjälper dig att snabbt få en insyn i webbteknologierna HTML, CSS och JavaScript.

Read more »

Category: html, css, javascript.