Tips från coachen

Små korta tips och trix till den som jobbar med webbprogrammering och webbutveckling.

Låt PHP-funktion make_clickable() automatiskt skapa klickbara länkar

Har du texter som innehåller länkar till webbplatser och du vill automatiskt göra dessa till klickbara HTML-länkar? Då kan en funktion som make_clickable() hjälpa dig.

Read more »

Category: php, textfilter.

Skriv för webben med Markdown och formattera till HTML med PHP (v2)

Markdown är ett ofta använt sätt för att låta en användare skriva texter som är läsbara i råformat men enkelt kan formatteras till HTML.

Read more »

Category: php, markdown, textfilter.

Reguljära uttryck i PHP ger BBCode formattering

BBCode är ett vanligt sätt att låta användaren formattera inlägg och kommentarer. Det ger en bättre säkerhet än om användaren kan använda HTML direkt. Du kan skriva en enkel BBCode formatterare som en PHP-funktion, ett kort reguljärt utryck hjälper dig att ersätta BBCode toknen mot dess HTML ekvivalenter.

Du kan återfinna BBCode i forum eller kommentarssystem.

Så här kan en funktion se ut som använder sig av ett reguljärt uttryck för att formattera text enligt BBCode till HTML.

/**
 * Helper, BBCode formatting converting to HTML.
 *
 * @param string text The text to be converted.
 *
 * @returns string the formatted text.
 */
function bbcode2html($text)
{
  $search = [
    '/\[b\](.*?)\[\/b\]/is',
    '/\[i\](.*?)\[\/i\]/is',
    '/\[u\](.*?)\[\/u\]/is',
    '/\[img\](https?.*?)\[\/img\]/is',
    '/\[url\](https?.*?)\[\/url\]/is',
    '/\[url=(https?.*?)\](.*?)\[\/url\]/is'
  ];

  $replace = [
    '<strong>$1</strong>',
    '<em>$1</em>',
    '<u>$1</u>',
    '<img src="$1" />',
    '<a href="$1">$1</a>',
    '<a href="$1">$2</a>'
  ];

  return preg_replace($search, $replace, $text);
}

Det finns ett exempel som du kan testa i kursrepot för oophp under example/textfilter. Öppna din webbläsare mot filen htdocs/bbcode.php.

Det ser ut så här.

Kodexempel som visar hur BBCode fungerar.

Kodexempel som visar hur BBCode fungerar.

Du kan ställa frågor i forumet i inlägget funktion för BBCode formattering.

#Revision history

 • 2018-04-30: (B, mos) Uppdaterat testprogram i kursrepot för oophp.
 • 2013-02-25: (A, mos) Första versionen.

Document source.

Read more »

Category: php, textfilter.

Använd Markdown till me-sidan

I dbwebb-kurser används me-sidan som ett sätt att skriva redovisningstexter och samla material kring kursen.

Ibland kan det upplevas enklare att skriva redovisningstexter i Markdown istället för att skriva dem i HTML.

Read more »

Category: me-sida, markdown, php, anax, anax/textfilter.

Flask som CGI-skript

När man sätter en Flask-applikation i drift tillsammans med en webbserver finns det flera alternativ. Ett av de enklaste är att använda CGI för att köra din Flaskapplikation. För att köra Flask på studentservern behöver vi ett CGI-skript.

På studentservern kan du köra CGI-skript på detta sättet. Så här gör du för att koppla ett CGI-skript till din Flaskapplikation.

Read more »

Category: python, flask, kurs oopython.

Kom igång (snabbt) med HTML, CSS och JavaScript

Här följer en sammanställning av resurser som hjälper dig att snabbt få en insyn i webbteknologierna HTML, CSS och JavaScript.

Read more »

Category: html, css, javascript.

Inspektera Python med Python

Verktyget Pylint kan användas för statisk kodvalideringen av Python. Låt oss ta ett exempel och se hur vi kan använda Python funktioner för att inspektera Pythons kodstruktur och se varför ett felmeddelande från Pylint är skäligt.

Read more »

Category: python.

Typografiska element för webben med SmartyPants

Att skriva typografiskt korrekta element för webben kan vara lurigt utan ett hjälpmedel. Låt oss kika på PHP SmartyPants som kan hjälpa till att formattera till en snyggare typografi.

Read more »

Category: kurs/design, mos/ctextfilter.

Kom i gång och installera Firebug som utvecklarverktyg

Kom i gång med de första delarna av utvecklarverktyget Firebug för att underlätta din utveckling av webbsidor med HTML, CSS och JavaScript.

Read more »

Category: webbprogrammering.

Den terminalbaserade texteditorn nano

I några av exempelprogrammen, där jag visar vissa grunder i Python, så använder jag en texteditor nano som man kan köra direkt från terminalen. Det är bra om du har en sådan möjlighet, även om det inte är ett direkt krav.

Read more »

Category: labbmiljo.