Kursen design (v3)

By . Latest revision .

Kursen Teknisk webbdesign och användbarhet, a.k.a. design, lär webbprogrammeraren att tekniskt förbereda sin webbplats för design och användbarhet.

Kursen syftar till en orientering inom områden design och användbarhet, specifikt för tillämpningsområdet webb. Kursen har tekniken som utgångspunkt, där olika tekniker introduceras och används för att underlätta webbdesign och användbarhet för webbplatsen med syftet att skapa en korrekt och användarvänlig webbplats.

#Förkunskaper

Det formella förkunskapskravet är:

Genomgången kurs i Webbteknologier 7.5hp.

#Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

 • Färglära och färgsättning av en webbplats
 • Typografi
 • Lagar och regler kring webbplatser
 • Anpassa webbplats för funktionshindrade
 • Grid-baserad layout, horisontell och vertikal
 • CSS-konstruktioner för style med CSS/LESS/SASS
 • Bygga tema till webbplats
 • Använda PHP-ramverk för att skapa och designa webbplats
 • Sökmotoroptimering

#Mål

Kursens mål är indelade i undergrupper.

#Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • påvisa grundläggande förståelse för teknisk webbdesign och användbarhet genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • påvisa goda kunskaper i att anpassa och designa en webbplats via praktiska övningar och projekt.

#Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • självständigt utveckla, dokumentera och presentera ett projekt inom webbdesign och användbarhet.
 • ha god praktisk förmåga att hantera de tekniker, verktyg och miljöer som används för att designa och göra en webbplats användbar.

#Kursplan

Kursplanen är kursens formella dokument som fastställts av högskolan. När kursen utvärderas görs det mot kursplanen. I kursplanen kan du läsa om kursens klassificering, syfte, innehåll, mål, generella förmågor, lärande och undervisning, bedömning och examination, litteratur, mm.

Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden PA1436 via BTH’s hemsida.

#Versioner av kursen

Om du påbörjat den äldre version av kursen så skall du också slutföra denna versionen av kursen (eller göra om den nya kursen från start). Alternativt rådgör du med den som är kursansvarig.

För tillfällen från höstterminen 2020 så finns kursmaterialet till design (v3) här.

För tillfällen från hösten 2018 till och med hösten 2019, så finns kursmaterialet till den kursen i design (v2).

För tillfällen fram till och med höstterminen 2017, så finns kursmaterialet till den kursen i design (v1).

#Revision history

 • 2020-06-17: (A, mos) Landningssida för v3.

Document source.