Kmom03: DevSecOps

By . Latest revision .

Devops handlar om att brygga kommunikationsbarriärer, det är stort fokus på development och operations teams men även security behöver inkluderas för att det ska bli ett bra resultat. I detta kursmoment ska vi kolla på hur vi kan inkludera säkerhet i hela utvecklingsprocessen, så att alla blir ansvariga för säkerhet i ett projekt.

Hur det inte ska se ut när man kör devops.

Hur det inte ska se ut när man kör devops.

Vi har redan gjort några saker för att förbättra vår säkerhet, vi har stängt av ssh inloggning som root användare, vi har en ny användare i database bara för microbloggen, vi pushar inte Azure credentials till GitHub och vi sparar känslig information som behövs till Actions som hemlig miljövariabler. Nu ska vi gå vidare med att aktivt leta efter säkerhetsrisk.

#Vad är DevSecOps

Målet med DevSecOps är att alla behöver tänka på och är ansvariga för säkerheten hos en produkt. Säkerhet behöver vara en del av hela utvecklingsprocessen. Mycket inom devops handlar om automation och där vill vi även ha med säkerheten, manuell kontroll av säkerhet ska vara ett undantag inte regeln. DevSecOps har fått ett eget namn för att det är först på senare år som man börjat med att få in säkerhetstänket, det var med inte riktigt i början av devops.

#Läs och titta

- The “What” “How” and “Why” of DevSecOps - What is DevSecOps? - kapitel 1 “Securing devops”, 1.1-1.3, i Securing Devops (länken går till en E-bok version) för en introduktion till Continuous Security.

#Test-driven security

Vi lägga in automatiska säkerhetskontroller i vår CI/CD kedja, men vi jobbar inte med säkerhet så vi har inte kunskapen att utföra säkerhetstester på vårt projekt. Som tur är finns det många projekt andra människor och företag har gjort som testar säkerhet i olika aspekter på olika system.

#Docker

När det kommer till att göra Docker säkrare finns det väldigt mycket man kan göra, det finns flera olika långa dokument som går igenom vad man kan göra. T.ex. CIS Docker Benchmark, ett av de längre dokumenten, och OWASP Container security standard, som tycker att CIS är för långt dokument. Ni behöver inte sätta er in i dem men om ni är intresserade rekommenderar jag OWASPs standard. Man behöver både säkra upp de image’s som man skapar och själva Docker daemon som exekverar image’s på servern.

#Läs och titta

Docker image security scanning

Det finns några olika verktyg för att skanna Docker images, Docker runtime och inställningar i Docker host.

Den nämner dock inte Docker Bench Security vilket är Dockers egna verktyg för att skanna olika delar av Docker.

Läs och titta

#Dependency Scanning

I vårt projekt använder vi oss av många externa paket både i Python koden för Microbloggen men även i Docker imagen. Man kan aldrig riktigt veta om ett paket man installera är säkert eller om det innehåller säkerhetsrisker. Här kommer Dependency scanning in i bilden. Dependency Scanning verktyg har oftast en stor databas som kontinuerligt uppdateras med paket som man vet innehåller kända säkerhetssårbarheter.

Läs och titta

#SAST vs. DAST vs. IAST

Säkerhetshål kan uppstå många ställen i en applikation och då finns det många sätt vi kan försöka hitta säkerhetshålen.

Static/Dynamic/Interactive Application Security Testing syftat på olika ställen/sätt vi letar efter säkerhetshål.

Läs och titta

I uppgifter ska ni använda Bandit för SAST och Zap för att utföra DAST på Microbloggen.

#Infrastruktur Security

Produktionsmiljön, CI/CD och molntjänsten vi använder kan vi också göra säkrare. Vi är dock begränsade i vad vi kan göra i och med att vi har studentkonton.

#Azure

När det kommer till att säkra molnmiljön handlar det om att verifiera konfiguration istället för att testa tjänsten.

Vi borde kontrollera följande:

 • Att rätt brandväggsregler används i Security Groups.

 • Att systemen är up-to-date genom att kolla versionen på bas imagen vi använder som OS på servrarna.

 • Kontrollera rättigheterna användare har. Vi kan inte göra detta då vi har studentkonton, vi har inte tillgång till Role based access controll (RBAC). Med det kan man kontrollera vem som har rättigheter att skapa/ändra/radera resurser. Vi skulle t.ex. kunna skapa en ny användare som används av gather_instances.yml playbooken och den användaren har bara rättigheter att läsa data från Azure. Då hade vi inte varit lika sårbara om vi hade råkat läcka credentials.

Det finns olika verktyg för att verifiera konfigurationer i molntjänster, men igen är vi begränsade för att vi har studentkonto och inte kan sätta roller och kontrollera subscriptions. Ett populärt open-source verktyg är ScoutSuite men vi kan inte använda det.

Vi nöjer oss med att veta att vi borde göra det, för att vi inte kan på grund av begränsningarna med studentkonton.

Security Groups

Vi kan och ska förbättra våra security groups, som det ser ut nu kan vem som helst koppla upp sig till de olika portarna som är öppna på våra servrar. Det är onödigt när vi vet vilka IP-addresser alla servrarna har. Vi kan inte göra det på ett bra sätt som det ser ut nu, för att vi kör rollen för SGs före vi skapar servrarna i Ansible. Vi behöver skapa servrarna först så att vi kan använda deras IP när vi skapar SGs. Det ska ni fixa i uppgiften.

#Produktionsmiljön

Det finns en hel del vi kan göra med servrarna i produktion. SSH är en viktig del i vårt arbetsflöde, Ansible behöver kunna SSH:a in till varje server för att konfigurera dem och vi gör det för att felsöka och testa saker. Dock så är vår SSH setup inte särskilt säker, även om vi har stängt av root och password login vilket är steg 1.

I vår struktur kan man SSH:a in till varje server från vilken IP som helst. En säkrare struktur än vad vi har är att ha en bastion/access node som fungerar som ingång till hela produktions infrastrukturen. Då hade vi skapat en till instans som endast är till för att ge tillgång till resten av servrarna. Servern hade haft en security group så att man kan SSH:a till den från vilken IP som helst. På övriga servrar sätter vi security groups som bara tillåter SSH kopplingar från bastion nodens IP. Vi kommer inte att skapa en bastion node då vi har begränsat med resurser men med en större budget hade vi gjort detta.

Läs och titta
SSH

När vi ändå är inne på SSH kopplingar så kan vi konfigurera säkrare kopplingar på servrarna. Vi börjar med att använda Mozillas ssh_scan verktyg för att skanna SSH konfigurationen på våra servrar. Kör följande kommando lokalt på er dator.

docker run -it mozilla/ssh_scan /app/bin/ssh_scan -t <domain>

Alla servrar borde ha samma SSH konfiguration så det räcker att köra den mot er load balancer. Man får rätt mycket text utskriven men det viktiga är vad den skriver för recommendation, jag fick följande:

"recommendations": [
 "Remove these key exchange algorithms: diffie-hellman-group16-sha512, diffie-hellman-group18-sha512, diffie-hellman-group14-sha256, diffie-hellman-group14-sha1",
 "Remove these MAC algorithms: umac-64-etm@openssh.com, hmac-sha1-etm@openssh.com, umac-64@openssh.com, hmac-sha1"
],

Scannern tycker att jag borde ta bort gamla algoritmer som inte längre är säkra. Istället för att in och leta efter vilka algoritmer vi använder och hur vi stänger av dem så kan tänker jag att vi använder oss Mozillas moderna openSSH konfigurationer. På guidelines/openssh finns det färdiga konfigurations filer för säkrare SSH.

Att göra
 • Kopiera konfigurationen för Modern (OpenSSH 6.7+) från guidelines/openssh, SSH:a in på load balancern och ersätt ssh konfigurationen i /etc/ssh/sshd_config med den nya.

 • Lägg till raden AllowUsers deploy.

 • Ändra följande rad Subsystem sftp /usr/lib/ssh/sftp-server -f AUTHPRIV -l INFO till Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server -f AUTHPRIV -l INFO. Filvägen till sftp-servern är fel, och då klagar Ansible om det inte är konfigurerat rätt.

Kör ssh_scan igen och kolla att ni inte har några rekommendationer kvar.

#Hur säker är vår CI/CD pipeline?

Det är inte bara vår kod som behöver vara säker, även vår CI/CD infrastruktur är en säkerhetsrisk. Någon kan ta sig in i GitHub Actions’s system och komma åt våra olika API nycklar t.ex. och på så sätt få tillgång till vår kod.

#Läs och titta

#Lästips

 1. Zapping the top 10, hur ni kan använda Zap för att testa OWASP10 sårbarheterna.

#Läsanvisningar

Läsanvisningar hittar ni på sidan bokcirkel.

Kolla i lektionsplanen för att se när vi träffas för bokcirkeln.

#Uppgifter

 1. Implementera Kontinuerlig säkerhet i Github Actions.
 2. Fixa minst 5 varningar från Zap testerna.
  • Kör Zap’s Baseline tester på er produktionsmiljö för att hitta fel.
   • Mozilla har ett blogginlägg där de förklarar hur ni kan köra Zap med baseline testerna.
  • Uppdatera er Nginx konfiguration i Ansible med lösningarna.
 3. Uppdatera Security groups bara tillåter de ip-adresser som behöver tillgång till specifika portar.
  • I Ansible, ändra så Security Groups rollen körs efter att VM’s har skapats och lägg till att köra gather_instances mellan skapa instanser och skapa security groups. Annars har vi inte tillgång till instansernas IP vi precis skapade.
  • Bara portarna 22, 80 och 443 ska alla IP’s kunna koppla upp sig mot. Ändra så övriga portar bara tar emot trafik från de andra virtuella maskinerna som ska använda dem. T.ex. ska bara appserver1 och appserver2 får koppla upp sig till mysql porten på database.
  • För att sätta en specifik ip, ändra 0.0.0.0/0 till {{ groups["<host>"][0] }}/32.
 4. Förbättra SSH konfigurationen.

  • Använda Mozillas ssh_scan för att hitta förbättringar. Kör det på er domännamn. Alla servrar ska ha samma konfiguration, därför behöver vi bara köra det mot en.
 5. Uppdatera Ansible rollen 10-first-minutes så att alla servrar använder den rekommenderade SSH konfigurationen.

#Resultat & Redovisning

Svara på nedanstående frågor individuellt, lämna in på Canvas tillsammans med länken till ert gemensamma GitHub-repo och domännamn till microblog sidan.

Se till att följande frågor besvaras i texten:

 1. Vilka fel hittade ni när ni implementerade Kontinuerlig säkerhet i Github Actions?

 2. Ändrade ni något i er kod efter ni kört Bandit? Använder ni # nosec för att ignorera någon kod eller skippa något test? Varför?

 3. Beskriv vilka Zap varningar ni fixade och hur ni löste dem.

 4. Hur skulle du definiera DevSecOps och dess roll inom devops?

 5. Var skulle du säga att vi har den största säkerhets risken i vårt system och infrastruktur?

 6. Veckans TIL?

#Revision history

 • 2023-11-17: (A, aar) Första versionen.

Document source.