kmom04: PHP…

By . Latest revision .

Kursutveckling pågår inför hösten 2022. Använd inte materialet innan denna rutan är borttagen.

Form, Post, Session.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läs & Studera

(ca: 2-4 studietimmar)

Här kan du på egen hand studera och förbereda dig inför övningar och uppgifter.

#Föreläsning

Titta på följande föreläsningar. Föreläsningarna kan innehålla tips om läsanvisningar.

Ovan föreläsningar ersätts av en längre lektion.

#Litteratur

Läs enligt följande.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-12 studietimmar)

Övningar är träning inför uppgifterna, det är ofta klokt att jobba igenom övningarna. Uppgifter skall utföras och redovisas.

Jobba gärna i grupp med dina studiekompisar, men skriv alltid din egen kod för hand. Även om du tjuvkikar för att hitta bra lösningar så är det en stor skillnad att skriva koden själv jämfört med att kopiera från någon.

#Övningar

Jobba igenom övningarna, de förbereder dig inför uppgifterna.

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i din redovisningstext.

  • Hur är din uppfattning om programmeringsspråket PHP så här långt?
  • Är du bekväm med att använda GET, POST, SESSION och COOKIE i din webbutveckling?
  • Hur kändes det att bygga webbplatsen med sidkontroller och vyer?
  • Vilken är din TIL för detta kmom?

Glöm inte att testa din inlämning med dbwebb test kmom04.

#Revision history

  • 2022-06-28: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.