Kursen matmod

By . Latest revision .

Kursen Matematisk modellering, a.k.a. matmod, avser att ge studenten en matematisk bas och förutsättningar att inhämta kunskaper i matematisk modellering. Utgångspunkten är att kunna tillämpa olika typer av matematiska metoder och modeller på problemställningar inom framförallt teknik- och naturvetenskap, såväl som inom mer tvärvetenskapliga ämnen.

#Kursmaterial

Det finns ett kursrepo matmod till kursen.

Du kan clona en kopia av kursrepot med dbwebb-cli.

dbwebb clone matmod

Det finns ett forum och en gitter-kanal till kursen.

#Kursplan

Kursens namn är “Matematisk modellering”. Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden MA1487 via BTH’s hemsida.

Under hösten 2017 gick kursen under kurskod MA1477 med förkunskapskrav om matte 2/B. Från hösten 2018 ändras förkunskapskraven till matte 3.

#Icke dbwebb-kurs

Kursen är inte en dbwebb-kurs och ges av ett annat lärarteam.

#Revision history

  • 2018-02-26: (C, mos) Ny kurskod inför ht18.
  • 2017-10-05: (B, mos) Lade till kursmaterial.
  • 2017-08-11: (A, mos) Första revisionen.

Document source.