Kmom06: Objekt

By . Latest revision .

Vi har lärt oss att använda moduler för att strukturera vår kod och dela upp den i mindre delar. Vi ska i det här momentet fortsätta med en modulstruktur med hjälp av objekt. Till vår hjälp har vi en grund i form av ett halvfärdigt “hänga gubben” spel.

En SVG-bild till ett hänga gubben-spel som byggs enligt module pattern.

En SVG-bild till ett hänga gubben-spel som byggs enligt module pattern.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

  1. Gå igenom artiklarna i kursrepot för kursmoment 6.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “Hangman”. Jobba i mappen public/.

Hur kan det se ut när det är klart

#Testa din inlämning

Du kan köra vissa tester på din inlämning och se om de delarna uppfyller kraven. Rättningen kommer endast genomföras om testerna går igenom.

$ dbwebb test kmom06

#Dokumentera din kod

Du genererar dokumentationen med följande script:

$ npm run jsdoc --what=public

#Validera din kod

Du validerar koden med npm scripten:

$ npm run eslint --what=public
$ npm run stylelint --what=public
$ npm run htmlhint --what=public

Du kan även köra alla linters på en gång med $ npm run lint.

#Publicera din kod

Du lämnar in koden via dbwebbkommandot:

$ dbwebb publish public

#Resultat & Redovisning

Se till så koden är publicerad. Lämna sedan in på Canvas efter du genomfört quizzet.

#Revision history

  • 2023-11-20: (B, lew) Uppdaterad version inför ht23.
  • 2021-12-03: (A, lew) Ny version inför ht21.

Document source.