Kmom06: Objekt

By . Latest revision .

Vi har lärt oss att använda moduler för att strukturera vår kod och dela upp den i mindre delar. Vi ska i det här momentet fortsätta med en modulstruktur med hjälp av objekt. Till vår hjälp har vi en grund i form av ett halvfärdigt “hänga gubben” spel.

En SVG-bild till ett hänga gubben-spel som byggs enligt module pattern.

En SVG-bild till ett hänga gubben-spel som byggs enligt module pattern.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#MDN

Läs följande:

  1. Läs i MDN JavaScript Guide för att påminna dig om begreppet closure.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

  1. Gå igenom artiklarna i kursrepot för kursmoment 6.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “Hangman”. Spara koden i kmom06/.

  2. Gör uppgiften “Me page 6”. Spara resultatet i me/redovisa/.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Har du koll på hur function scope och closure fungerar eller känns det naturligt?
  • Har du några erfarenheter av designmönster sedan tidigare?
  • Har du koll på vad termerna this och instans är när vi pratar om objekt?
  • Vad är din TIL för det här kursmomentet?

#Revision history

  • 2021-12-03: (A, lew) Ny version inför ht21.

Document source.