Kmom01: Bygg en webbplats

By . Latest revision .

Vi inleder kursen med att bygga en webbplats som baseras på HTML, CSS och PHP. Vi försöker kommer skapa en god struktur och uppdelning av filer och kataloger samt komma igång med de grundeläggande begrepp som används när man bygger en webbplats.

Vi tar hjälp av validatorer för att kontrollera att vi skriver HTML och CSS på korrekt sätt. Vi använder PHP för att dela in webbsidorna i delar så det blir enklare att återanvända koden.

Samtidigt som vi bygger webbplatsen försöker vi bekanta oss med en del resurser som är bra för att lära sig mer om HTML, CSS och PHP.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20-40 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Kom igång med kursen

(ca: 1-2 studietimmar)

Bekanta dig med kursens upplägg, struktur och innehåll.

 1. Titta på föreläsning “Kursintroduktion” med introduktion till kursen, innehållet och upplägget.
 2. Du kan också skumma/läsa igenom kursens introsida som har samlat all viktig information om kursen.

#Labbmiljö

(ca: 2-4 studietimmar)

Se till att du har kursens labbmiljö installerad.

 1. Jobba igenom “Installera kursens labbmiljö” för att komma igång med din labb- och utvecklingsmiljö för kursen.

#Läs & Studera

(ca: 2-4 studietimmar)

Här kan du på egen hand studera och förbereda dig inför övningar och uppgifter.

#Föreläsning

Titta på följande föreläsningar. Föreläsningarna kan innehålla tips om läsanvisningar.

 1. Webbteknologier
 2. HTML

#Litteratur

Läs enligt följande.

 1. Bekanta dig kort och översiktligt med strukturen av referensmanualen till programmeringsspråket PHP. Letar du efter en specifik PHP-konstruktion så är detta rätt plats. Du hittar manualen under PHP Manual.

 2. Kika snabbt igenom de resurser som finns om HTML HyperText Markup Language på webbplatsen MDN.

 3. Kika snabbt igenom de resurser som finns om CSS Cascading Style Sheets på webbplatsen MDN.

Ovan webbsidor är bra referens att använda. Försök gärna landa på någon av dessa webbplatser när du googlar efter information.

Vill du ha lite enklare material att komma igång med så finns det ett par enklare tutorials på W3Schools.

#Video för orientering

Titta på följande videor/filmer. Filmerna är tänkta att ge dig en allmän orientering i det område som behandlas i kursmomentet.

Videorna ovan finner du även i spellistan “Om webbutveckling (HTML, CSS, PHP, SQL)”.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-12 studietimmar)

Övningar är träning inför uppgifterna, det är ofta klokt att jobba igenom övningarna. Uppgifter skall utföras och redovisas.

Jobba gärna i grupp med dina studiekompisar, men skriv alltid din egen kod för hand. Även om du tjuvkikar för att hitta bra lösningar så är det en stor skillnad att skriva koden själv jämfört med att kopiera från någon.

#Övningar

Jobba igenom övningarna, de förbereder dig inför uppgifterna.

 1. Jobba igenom övningen “Skapa en webbsida med HTML, CSS och PHP (v2)” som hjälper dig bygga en webbplats med HTML, CSS och PHP. Spara koden du skriver under me/kmom01.

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas.

 1. Gör uppgiften “Skapa en rapportsida till webtec-kursen (v2)” och spara alla filer under me/report.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Glöm inte att testa din inlämning med dbwebb test kmom01.

Se till att följande frågor besvaras i din redovisningstext.

 • Vilken utvecklingsmiljö använder du (operativsystem, texteditor, terminal, mm)?
 • Gick det bra att installera labbmiljön eller var det något som krånglade?
 • Är du bekant med terminalen och Unix-kommandon sedan tidigare?
 • Är du bekant med HTML, CSS och PHP sedan tidigare eller har du jobbat med liknande tekniker?
 • Gick det bra att komma i gång med kursmomentet rent allmänt eller var det något som var lurigt, svårt eller utmanande?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?

TIL är en akronym för “Today I Learned” vilket leksamt anspelar på att det finns alltid nya saker att lära sig, varje dag. Man brukar lyfta upp saker man lärt sig och där man kanske hajade till lite extra över dess nyttighet eller enkelhet, eller så var det bara en ny lärdom för dagen som man vill notera.

#Revision history

 • 2022-08-24: (A, mos) Första utgåvan inför ht22.

Document source.