Kursen webtopic (v2)

By . Latest revision .

Kursen Fördjupningskurs i Webbutveckling, a.k.a. webtopic, syfte är att studenten skaffar sig fördjupad kunskap och förståelse inom ett specifikt område inom webbutveckling. Studenterna fördjupar sin kunskap genom en teoretisk studie, samt ett utredande och/eller praktiskt arbete. Studenten väljer fördjupningsområde och tillvägagångsätt i samråd med handledaren.

#Kursplan

Fram till och med hösten 2021 användes kursen “Fördjupningskurs i Webbutveckling”. Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden PA1452 via BTH’s hemsida.

Från och med hösten 2022 ges kursen “Forskningsmetodik i datavetenskaper” under kurskod PA1433. Hitta kursplanen.

#Icke dbwebb-kurs

Kursen är inte en dbwebb-kurs och ges av ett annat lärarteam.

#Revision history

  • 2020-05-17: (B, mos) Ny kurs/kurskod from ht22.
  • 2018-02-27: (A, mos) Första revisionen.

Document source.