Kmom05: Docker network

By . Latest revision .

Nu har vi kontroll på hur vi kan hantera en webbserver i Docker. Vi tar ett steg till in i Bashprogrammeringen och bygger ett script som kan prata med en server.

Du kommer få en färdig server, skriven i Node.js, och ett RESTful API till servern. Servern implementerar en maze. Servern är färdig och du kan testköra den via kommandot curl.

Din uppgift är att bygga en bash-klient till servern, enligt en kravspecifikation. Din klient skall använda servern för att lösa mazen. Vi lägger in klienten och servern i Docker-kontainrar och låter de prata med varandra med hjälp av “Docker network”, där vi låter Docker skapa ett eget nätverk.

Så är upplägget. Låt se hur bra vingarna bär. Upplägget på detta kursmomentet är “lite friare”, så vi går nästan rakt på själva uppgiften.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Lästips

Läs lite om Docker network.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-14 studietimmar)

#Övningar

  1. Läs om Docker network i guiden.

  2. Luta dig mot guiden kom igång med Bash.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “Mazerunner i bash”. Du sparar ditt arbete under mappen kmom05/maze/.

  2. Lägg till redovisningstexten i din me-sida.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Hur kändes det att skriva ett litet större bash-skript? Var det något som var mer eller mindre utmanande och tidskrävande?
  • Kikade du på källkoden till maze-servern? Har du några reflektioner kring den?
  • Gjorde du nåt speciellt i din mazerunner som du vill lyfta fram?

#Revision history

  • 2019-03-26: (A, lew) Ny inför HT19.

Document source.