Kmom03: DOM och events

By . Latest revision .

I JavaScript handlar det mycket om funktioner och språket är delvis ett funktionsorienterat programmeringsspråk. Låt oss nu träna på funktioner i alla dess varianter för att komma i gång med hur de fungerar, är uppbyggda och strukturerade. Att organisera sin kod i funktioner är första steget mot att skriva större och väl organiserade program.

En flagga med HTML CSS och JavaScript.

En flagga med HTML CSS och JavaScript.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

#MDN

Läs följande:

#Video

Titta på följande:

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

  1. Gå igenom artiklarna i kursrepot för kursmoment 3.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “Rainbow”. Spara dina filer i kmom03/.

  2. Gör uppgiften “Me page”. Spara resultatet i me/redovisa/.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Hur känner du för funktioner i JavaScript, kan du relatera liknande konstruktioner i något annat programspråk?
  • Vad tyckte du om de olika uppgifterna? Hur tänkte du när du utförde dem? Var de svåra eller lätta?
  • Vad är din TIL för det här kursmomentet?

#Revision history

  • 2021-06-03: (A, lew) Ny version inför ht21.

Document source.