Kmom03: DOM och events

By . Latest revision .

Nu är det dags att ta JavaScript koden ett stort kliv rakt in i webbläsaren. Det är ju trots allt där vi kommer hantera den största delen av den JavaScript vi kommer skriva.

Bilder skapade med JavaScript.

Bilder skapade med JavaScript.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#MDN

Läs följande (översiktligt):

  1. Intro till DOM på mdn

#Video

Det finns en uppsättning videor som är kopplade till uppgiften. Kika på videor om DOM och Events i spellistan Kom igång med js.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

  1. Gå igenom artiklarna i kursrepot för kursmoment 3.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “Rainbow”. Du jobbar där i mappen public/.

Hur kan det se ut när det är klart

#Testa din inlämning

Du kan köra vissa tester på din inlämning och se om de delarna uppfyller kraven. Rättningen kommer endast genomföras om testerna går igenom.

$ dbwebb test kmom03

#Publicera din kod

Du lämnar in koden via dbwebbkommandot:

$ dbwebb publish public

#Resultat & Redovisning

Se till så koden är publicerad. Lämna sedan in på Canvas efter du genomfört quizzet.

#Revision history

  • 2023-11-07: (C, lew) Uppdaterad inför ht23.
  • 2022-11-09: (B, lew) Uppdaterad inför ht22.
  • 2021-06-03: (A, lew) Ny version inför ht21.

Document source.