Kmom03: DOM och events

By . Latest revision .

Kursmomentet är under uppdatering och är klart när den här gula rutan är borta.

Nu är det dags att ta JavaScript koden ett stort kliv rakt in i webbläsaren. Det är ju trots allt där vi kommer hantera den största delen av den JavaScript vi kommer skriva.

Bilder skapade med JavaScript.

Bilder skapade med JavaScript.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#MDN

Läs följande (översiktligt):

  1. Intro till DOM på mdn

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

  1. Gå igenom artiklarna i kursrepot för kursmoment 3.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “Rainbow”. Spara dina filer i kmom03/.

  2. Gör uppgiften “Me page”. Spara resultatet i me/redovisa/.

Hur kan det se ut när det är klart

#Testa din inlämning

Du kan köra vissa tester på din inlämning och se om de delarna uppfyller kraven. Rättningen kommer endast genomföras om testerna går igenom.

$ dbwebb test kmom03

#Publicera din kod

Du lämnar in koden via dbwebbkommandot:

$ dbwebb publish kmom03
$ dbwebb publish redovisa

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Har du arbetat med HTML och CSS innan?
  • Känner du att du har koll på hur vi använder JavaScript för att manipulera DOM?
  • Vad tyckte du om de olika uppgifterna? Hur tänkte du när du utförde dem? Var de svåra eller lätta?
  • Vad är din TIL för det här kursmomentet?

#Revision history

  • 2022-11-09: (B, lew) Uppdaterad inför ht22.
  • 2021-06-03: (A, lew) Ny version inför ht21.

Document source.