Kmom02: Moduler

By . Latest revision .

Kursmomentet är under uppdatering och är klart när den här gula rutan är borta.

Vi skall nu koda mer JavaScript. Vi bekantar oss med fler konstruktioner i språket och tar en titt på hur vi kan dela upp koden i moduler som i sin tur importerar och exporterar koden.

En blåval.

En blåval.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

Läs på om moduler i tex exploringjs.

#Artiklar

Läs följande.

  1. På MDN finns en längre artikel om grunderna i JavaScript, som en översiktlig introduktion till grundläggande begrepp i JavaScript. Du kan kika i artikeln “A re-introduction to JavaScript (JS tutorial)” och läsa översiktligt. Kanske vill du komma tillbaka till artikeln i senare kursmoment. Artikeln ger en bra översikt till den som redan kan andra programmeringsspråk.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

  1. Gå igenom artiklarna för kmom02 i kursrepot.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “Animals”. Spara dina filer i kmom02/.

  2. Gör uppgiften “Me page 2”. Spara resultatet i me/redovisa/.

Hur kan det se ut när det är klart

#Testa din inlämning

Du kan köra vissa tester på din inlämning och se om de delarna uppfyller kraven. Rättningen kommer endast genomföras om testerna går igenom.

$ dbwebb test kmom02

#Publicera din kod

Du lämnar in koden via dbwebbkommandot:

$ dbwebb publish kmom02
$ dbwebb publish redovisa

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Har du programmerat i JavaScript tidigare, eller kan du relatera till andra språk du har programmerat i?
  • Vad tycker du är det svåraste, mest utmanande med JavaScript jämfört med Python eller PHP - så här långt?
  • Känner du att du har koll på vad en modul är?
  • Vilken är din TIL för det här kursmomentet?

#Revision history

  • 2021-05-04: (A, lew) Ny version inför ht21.

Document source.