Kmom02: Moduler

By . Latest revision .

Vi skall nu koda mer JavaScript. Vi bekantar oss med fler konstruktioner i språket och tar en titt på hur vi kan dela upp koden i moduler som i sin tur importerar och exporterar koden.

En blåval.

En blåval.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

Läs på om moduler i tex exploringjs.

#Artiklar

Läs följande.

  1. På MDN finns en längre artikel om grunderna i JavaScript, som en översiktlig introduktion till grundläggande begrepp i JavaScript. Du kan kika i artikeln “A re-introduction to JavaScript (JS tutorial)” och läsa översiktligt. Kanske vill du komma tillbaka till artikeln i senare kursmoment. Artikeln ger en bra översikt till den som redan kan andra programmeringsspråk.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

  1. Gå igenom artiklarna för kmom02 i kursrepot.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “Animals”. Spara dina filer i kmom02/.

  2. Gör uppgiften “Me page 2”. Spara resultatet i me/public/.

Hur kan det se ut när det är klart

#Testa din inlämning

Du kan köra vissa tester på din inlämning och se om de delarna uppfyller kraven. Rättningen kommer endast genomföras om testerna går igenom.

$ dbwebb test kmom02

#Publicera din kod

Du lämnar in koden via dbwebbkommandot:

$ dbwebb publish kmom02
$ dbwebb publish public

#Resultat & Redovisning

Se till så koden är publicerad. Lämna sedan in på Canvas efter du genomfört quizzet.

#Revision history

  • 2023-10-26: (B, lew) Uppdaterad version inför ht23.
  • 2021-05-04: (A, lew) Ny version inför ht21.

Document source.