Kmom01: Orientering

By , , , . Latest revision .

Kursmomentet ger en översiktlig orientering i området informationssäkerhet vilket involverar dels en kategorisering av området samt genomgång av central terminologi. Fokus ligger på de säkerhetskoncept som har relevans inom webbutveckling. Dessutom involverar den översiktliga orienteringen att ge studenterna en förståelse för säkerhetskonceptens möjligheter och begränsningar inom området webbutveckling.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Labbmiljön

(ca: 2-4 studietimmar)

I kursen tillkommer det inget nytt till labbmiljö, men studenten förväntas ha följande installerat:

  • PHP (tillsammans med Composer)
  • Node/npm
  • MySQL (eller MariaDB)

Det går även att göra uppgifterna med hjälp utav Docker.

#Föreläsningar

(ca: 4 studietimmar)

Du ska medverka på föreläsningarna:

  • 10:00 (2020-11-02) via Zoom
  • 10:00 (2020-11-06) via Zoom

#Läs & Studera

(ca: 4-6 studietimmar)

#Uppgifter

(ca: 4-6 studietimmar)

1. Gör uppgiften “Skriv ett referat”.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Publicera dina filer till studentservern och svara på följande frågor i textfältet på Canvas:

  • Vad har du för förväntningar inför kursen?
  • Kursen kommer nudda områden som etik, integritet på internet, OWASP och sårbarhetsanalyser. Tycker du det är viktigt att en webbutvecklare har en viss förståelse inom dessa områden även om hen kanske inte kommer jobba med det?
  • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

  • 2020-05-27: (B, nik) Uppdaterad inför LP2 HT20.
  • 2019-10-11: (A, lew, nik) Ny inför lp2 HT19.

Document source.