Kmom01: Orientering

By , , , , . Latest revision .

Kursmomentet ger en översiktlig orientering i området informationssäkerhet vilket involverar dels en kategorisering av området samt genomgång av central terminologi. Fokus ligger på de säkerhetskoncept som har relevans inom webbutveckling. Dessutom involverar den översiktliga orienteringen att ge studenterna en förståelse för säkerhetskonceptens möjligheter och begränsningar inom området webbutveckling.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Labbmiljön

(ca: 2-4 studietimmar)

I kursen tillkommer det inget nytt till labbmiljön, men studenten förväntas ha följande installerat:

 • Node/npm
 • MySQL eller MariaDB

Det går även att göra uppgifterna med hjälp utav Docker.

#Föreläsningar

(ca: 4 studietimmar)

 • 10:15 (2023-10-30) H430, med Martin om introduktion till säkerhet del 1.

 • NY TID 10:15 (2023-11-06) H430, med Martin om introduktion till säkerhet del 2.

#Läs & Studera

(ca: 4-6 studietimmar)

#Uppgifter (individuellt)

(ca: 4-6 studietimmar)

 1. Gör uppgiften “Skriv ett referat”.
 2. Gör Kmom01 quiz.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

På Canvas finns det ett Quiz för varje kursmoment. För att du ska kunna lämna in uppgiften till kursmomentet måste du ha lämnat in quizet.

 1. Ladda upp din fil (referatet) i uppgiften Kmom01 på Canvas.

#Revision history

 • 2022-08-09: (E, grm) Komplettering HT22.
 • 2021-11-10: (D, grm) Komplettering HT21.
 • 2021-10-01: (C, lew) Uppdaterad inför LP2 HT21.
 • 2020-05-27: (B, nik) Uppdaterad inför LP2 HT20.
 • 2019-10-11: (A, lew, nik) Ny inför lp2 HT19.

Document source.