Kmom04: Sårbarhetsanalys

By , , . Latest revision .

Risk- och sårbarhetsanalysmomentet omfattar en introduktion till olika metoder för att modellera applikationers beteende, metoder för att genomföra sårbarhetsanalyser och attackscenarier. Vidare introduceras även riskanalys och riskhantering för att sätta sårbarheter i kontext.

Innan du påbörjar kursmomentet

Kör en dbwebb update så att allt är på plats.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Labbmiljö

Du behöver ha följande installerat:

  • Node.js och npm

  • Docker (om du hellre vill använda det)

#Laboration

(ca: 2 studietimmar)

Du ska medverka på laborationen:

  • 10.00 (2021-12-03) H430 Sårbarhetsanalys, se uppgiften nedan

#Läs & Studera

(ca: 8-10 studietimmar)

Försvarsmakten har en “Hot-, risk- och sårbarhetsanalys” som är något mer utförlig än vad vi planeras göra i denna kurs. Men det kan vara intressant att kolla på för att se hur en myndighet kan jobba med ämnet. De har även en modell för sårbarhetsanalyser som kan vara intressant att kolla på.

#Uppgifter

(ca: 10-14 studietimmar)

#Uppgifter

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Publicera dina filer till studentservern och svara på följande frågor i textfältet på Canvas:

  • Har du hört talas om begreppet sårbarhetsanalys tidigare?
  • Kan du se nyttan av att ha grundläggande koll på hur en sårbarhetsanalys fungerar?
  • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

  • 2021-11-10: (C, grm) Komplettering HT21.
  • 2021-10-01: (B, lew) Uppdatering för ht21
  • 2020-11-02: (A, nik) Uppdatering för ht20

Document source.