Kmom04: Sårbarhetsanalys

By , , , . Latest revision .

Risk- och sårbarhetsanalysmomentet omfattar en introduktion till olika metoder för att modellera applikationers beteende, metoder för att genomföra sårbarhetsanalyser och attackscenarier. Vidare introduceras även riskanalys och riskhantering för att sätta sårbarheter i kontext.

Kursutveckling pågår

Kursen planeras ge hösten 2020.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Föreläsningar

(ca: 2 studietimmar)

Du ska medverka på föreläsningen:

  • 13:00 (2019-11-19) i H430

#Läs & Studera

(ca: 8-10 studietimmar)

#Uppgifter

(ca: 10-14 studietimmar)

#Uppgifter

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Publicera dina filer till studentservern och svara på följande frågor i textfältet på Canvas:

  • Har du hört talas om begreppet sårbarhetsanalys tidigare?
  • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

  • 2018-12-04: (PA1, mos) Arbetskopia.

Document source.