Kmom10: Projekt och examination

By . Latest revision .

Kursmomentet är under uppdatering och är klart när den här gula rutan är borta.

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen.

Upplägget är enligt följande:

  • Projektet och redovisning (20-80h)

Totalt omfattar kursmomentet (07/10) ca 20+20+20+20 studietimmar.

#Revision history

  • 2022-10-06: (C, lew) Klarmarkerade kmom10.
  • 2022-10-04: (B, lew) Uppdaterad inför HT22.
  • 2019-03-26: (A, lew) Ny inför HT19.

Document source.