Kmom05: Web API

By . Latest revision .

När vi använder JavaScript i webbläsaren kan vi använda färdiga API:er som ger oss möjlighet att bygga våra webbsidor och applikationer på nya sätt. Vi ska i det här kursmomentet ta en närmare titt på två av dem.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#MDN

Skaffa en överblick av följande:

  1. Web API på mdn.

Där finns en hel del listade API:er. I detta kursmoment ska vi titta närmare på fetch API och Web Storage API.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

  1. Gå igenom artiklarna i kursrepot för kursmoment 5.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “CO2 Emission”. Spara koden i kmom05/.

  2. Gör uppgiften “Me page 5”. Spara resultatet i me/redovisa/.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Kan du komma på något annat sammanhang där Web Storage hade fungerat bra?
  • Vad känner du för fetch API?
  • Beskriv skillnaden mellan synkron och asynkron.
  • Vad är din TIL för det här kursmomentet?

#Revision history

  • 2021-06-16: (A, lew) Ny inför ht21.

Document source.