Kmom05: Web API

By . Latest revision .

När vi använder JavaScript i webbläsaren kan vi använda färdiga API:er som ger oss möjlighet att bygga våra webbsidor och applikationer på nya sätt. Vi ska i det här kursmomentet ta en närmare titt på två av dem.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#MDN

Skaffa en överblick av följande:

  1. Web API på mdn.

Där finns en hel del listade API:er. I detta kursmoment ska vi titta närmare på fetch API och Web Storage API.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

  1. Gå igenom artiklarna i kursrepot för kursmoment 5.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “CO2 Emission”. Spara koden i public/.

Hur kan det se ut när det är klart

#Testa din inlämning

Du kan köra vissa tester på din inlämning och se om de delarna uppfyller kraven. Rättningen kommer endast genomföras om testerna går igenom.

$ dbwebb test kmom05

#Dokumentera din kod

Du genererar dokumentationen med följande script:

$ npm run jsdoc --what=public

#Validera din kod

Du validerar koden med npm scripten:

$ npm run eslint --what=public
$ npm run stylelint --what=public
$ npm run htmlhint --what=public

Du kan även köra alla linters på en gång med $ npm run lint.

#Publicera din kod

Du lämnar in koden via dbwebbkommandot:

$ dbwebb publish public

#Resultat & Redovisning

Se till så koden är publicerad. Lämna sedan in på Canvas efter du genomfört quizzet.

#Revision history

  • 2023-11-22: (C, lew) Uppdaterad inför ht23.
  • 2022-11-25: (B, lew) Uppdaterad inför ht22.
  • 2021-06-16: (A, lew) Ny inför ht21.

Document source.