Kursen jsramverk (v1)

By , . Latest revision .

Kursen JavaScript-baserade webbramverk, a.k.a. jsramverk, lär ut programmering och vidareutveckling av befintliga applikationer för klienter i webbläsaren och på server-sidan i programmeringsspråket JavaScript. Kursen syftar till att lära ut vidareutveckling av en befintlig applikation, där refaktorering och val av nya tekniker spelar en framträdande roll. Kursen syftar även till att lära ut programutveckling i par, där arbetssätt och metoder introduceras för att stödjaarbetet.

#Förkunskaper

Det formella förkunskapskravet är:

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser eller moment från kurser i programmering och webbteknologier omfattande 22,5 hp samt genomgången kurs Webbapplikationer för mobila enheter, 7,5 hp.

#Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

 • Ramverksbaserad serverlösning, backend med JavaScript.
 • Ramverksbaserad frontend med JavaScript.
 • Kopplingar mot databaser av SQL och NoSQL.
 • Testdriven utveckling och tekniker för enhets-, funktions- och systemtestning.
 • Automatiserad integration och testning av programvara.
 • Innebörden av refaktorering och teknisk skuld.
 • Metoder och verktyg för gynnsamma resultat vid arbete i par.

#Mål

#Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • ingående redogöra för webbutveckling baserat på de tekniker som omfattas genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • visa goda kunskaper i att använda valda tekniker genom att tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar och projekt tillsammans i par.

#Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • utifrån en specifikation kunna vidareutveckla, refaktorera, dokumentera och presentera ett projekt baserat på flera tjänster och applikationer som samverkar i en större lösning.

 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och utvecklingsmiljöer som används vid vidareutveckling, refaktorering, test och driftsättningar av molnbaserade lösningar.

#Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd kurs ska studenten kunna: * via redovisningstexter kunna visa god förmåga att reflektera över kodstruktur i ramverk och perspektivet fullstackutveckling i par. * via redovisningstexter kunna visa god förmåga att utvärdera och välja rätt teknik och metod för vidareutveckling av en applikation.

#Kursplan

Kursens namn är “JavaScript-baserade webbramverk”. Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden DV1677 via BTH’s hemsida.

#Kursmaterial

Kursens material finns på jsramverk.se. På webbplatsen finns material om de tekniker och verktyg som används i kursen, samt information om inlämningsuppgifter och hur du redovisar.

#Revision history

 • 2018-12-06: (A, mos) Första revisionen efter kursens inrättande.

Document source.