Kursen indproj

By . Latest revision .

Kursen Individuellt programvaruprojekt, a.k.a. indproj, att lyckas med programutveckling är en utmaning som ställer krav på ett brett tekniskt kunnande, en förmåga att se fördelar och nackdelar med olika tekniska lösningar, en lyhördhet i kommunikation med beställaren samt ett välorganiserat och strukturerat arbetssätt. Kursen syftar till förmåga att enligt en bestämd tidplan och budget konstruera och leverera mjukvara med tillhörande dokumentation enligt beställarens specifikation. Genom att genomföra ett programutvecklingsprojekt med en extern beställare förvärvar studenten de förmågor, insikter och praktiska erfarenheter som är nödvändiga för att lyckas med projektbaserad småskalig programutveckling.

#Kursplan

Kursens namn är “Individuellt programvaruprojekt”. Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden PA1414 via BTH’s hemsida.

#Icke dbwebb-kurs

Kursen är inte en dbwebb-kurs och ges av ett annat lärarteam.

Det finns dock stöd i forumet och i en gitter.

#Revision history

  • 2017-08-11: (A, mos) Första revisionen.

Document source.