Kmom02: Styla din webbplats

By . Latest revision .

Kursutveckling pågår inför hösten 2022. Använd inte materialet innan denna rutan är borttagen.

Fokusera på stilen men lägg till mer HTML och PHP.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läs & Studera

(ca: 2-4 studietimmar)

Här kan du på egen hand studera och förbereda dig inför övningar och uppgifter.

#Föreläsning

Titta på följande föreläsningar. Föreläsningarna kan innehålla tips om läsanvisningar.

* PHP introduktion * PHP grundläggande konstruktioner och variabler och loopar * Om innehåll i webbplatsen? * Responsiv webbdesign (TA BORT)

  • CSS (flytta från kmom01?)

#Litteratur

Läs enligt följande.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-12 studietimmar)

Övningar är träning inför uppgifterna, det är ofta klokt att jobba igenom övningarna. Uppgifter skall utföras och redovisas.

Jobba gärna i grupp med dina studiekompisar, men skriv alltid din egen kod för hand. Även om du tjuvkikar för att hitta bra lösningar så är det en stor skillnad att skriva koden själv jämfört med att kopiera från någon.

#Övningar

Jobba igenom övningarna, de förbereder dig inför uppgifterna.

  1. Jobba igenom övningen “Styla din webbsida med HTML och CSS” som hjälper dig bygga en webbplats med HTML, CSS och PHP. __Spara koden du skriver under me/kmom02.___

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas.

  1. Gör uppgiften “Styla din rapportsida till webtec-kursen”.

  2. Gör uppgiften “PHP cal”.

#Överkurs och extra uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas.

  • Markdown (> kmom03)?
  • Markera valt värde i navbaren (if-sats och SERVER)

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i din redovisningstext.

  • xxx
  • Vilken är din TIL för detta kmom?

Glöm inte att testa din inlämning med dbwebb test kmom02.

#Revision history

  • 2022-06-28: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.