Kmom05: Valfritt verktyg

By . Latest revision .

Nu ska ni få välja själva ett verktyg att undersöka hur det funkar och passar in i devops.

#Uppgifter

Välj ut ett valfritt verktyg som relaterar till devops och skriv en teknisk studie, likt den som görs i vteams, om hur man kan använda verktyget i Microblog.

Studien ska bestå av tre delar.

 • Förklara vad verktyget är och vad det gör.
 • Instruktioner på hur man inkorporerar verktyget i Microblog.
 • Reflektera över hur verktyget passar in i och relaterar till devops.

Skapa inte ett eget repo för studien utan uppdatera koden i ert repo så verktyget fungerar för er och skapa ett dokument eller en ny README fil med er text.

#Exempel på verktyg

Ni kan testa en mer avancerad CD strategi (det är inte ett verktyg direkt men det funkar ändå) eller Log management verktyget Loki. Via Github student pack får ni tillgång till många relevant verktyg, här är exempel på några jag hittade när jag kollade:

 • New relic
 • Datadog
 • Sentry
 • Lambdatest
 • Blackfire.io
 • Honeybadge
 • Doppler
 • ConfigCAT

Det går också bra att välja något helt annat verktyg, så länge ni kan relatera det till devops.

#Läsanvisningar

Läsanvisningar hittar ni på sidan bokcirkel.

Kolla i lektionsplanen för att se när vi träffas för bokcirkeln.

#Resultat & Redovisning

Lämna in er tekniska studie på Canvas. Det är en gruppuppgift på Canvas så ni behöver bara gör en gemensam inlämning.

#Revision history

 • 2023-11-30: (A, aar) Första versionen.

Document source.