Kmom07/10: Projekt och examination

By , , , . Latest revision .

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen.

Upplägget är enligt följande:

 • Projektet och redovisning (20-80h)

Totalt omfattar kursmomentet (07/10) ca 20+20+20+20 studietimmar.

#Bedömning och betygsättning

När du lämnat in projektet bedöms det tillsammans med dina tidigare redovisade kursmoment och du får ett slutbetyg på kursen. Läs om grunderna för bedömning och betygsättning.

#Projektspecifikation

Utveckla och leverera projektet enligt följande specifikationen. Saknas info i specen så kan du själv välja väg, dokumentera dina val i redovisningstexten.

De tre första kraven är obligatoriska och måste lösas för att få godkänt på uppgiften. De två sista kraven är optionella krav. Lös de optionella kraven för att samla poäng och därmed nå högre betyg. Om grundkraven inte når 30 poäng får man komplettera sin inlämning. Man kan inte komplettera sig till ett högre betyg.

Krav 1-3 (Grundkraven) ger max 10 poäng styck, totalt är det 30 poäng.
Krav 4 (Optionellt) ger max 15 poäng.
Krav 5 (Optionellt) ger max 15 poäng.

#Kataloger för redovisning

Uppdatera materialet så du har den senaste versionen:

# Stå i rooten av kursrepot
$ dbwebb update

Samla alla dina filer för projektet i ditt kursrepo under me/kmom10.

Börja med att kopiera in applikationen till arbetsmappen och installera de nödvändiga paketen:

# Flytta till kurskatalogen
$ rsync -ravd example/eshop-app2 me/kmom10/
$ cd me/kmom10/eshop-app2
$ docker-compose up -d

Om du inte har en fungerande Dockermiljö kan du installera paketen med composer install.

#Krav 1, 2, 3: Sårbarhetsanalys

 • Gör en sårbarhetsanalys, enligt samma kravspecifikation som i kmom04. För godkänt ska minst 5 st sårbarheter identifieras. Spara sårbarhetsanalysen i kmom10/sårbarhetsanalys.pdf.

 • Implementera testfall för sårbarheterna ca 3-5 per sårbarhet.

  • Det går att använda valfri “testsuite”, men rekommendationen ligger på PHPUnit tillsammans med make test eller composer test (mer om Composer Script här).
  • Dokumentera i redovisningstexten vad du valde och hur man kör testerna. Notera även PHP-version du använder om du kör utanför Docker.
 • Åtgärda de sårbarheterna du hittat. Utöka din analys på samma sätt som i kmom05.

#Krav 4: Loggning (optionell)

Implementera loggning av data i applikationen ni gör en sårbarhetsanalys på. Fundera över vad som bör loggas och motivera dina val i din redovisningstext. Varför valde du just den datan? Vad valde du bort och varför?

#Krav 5: Privacy (optionell)

Sätt er in i situationen att ni sitter på ett företag som får följande uppdrag:

Kunden Infopedia har insett att de börjat tappa användare för deras bristande fokus på privacy. De anlitar er för att göra en förberedande rapport som går igenom vad som är viktigt att tänka på inom privacy, varför det är viktigt och hur man kan gå tillväga för att uppnå det.

De vill gärna att samtliga inom företaget ska gå igenom dokumentet och vill därför att längden på det ska vara 1-2 sidor. De vill även att det som står i dokumentet ska styrkas av vetenskapliga källor (minst 2) och gärna ha referenser till ytterligare information inom ämnet.

Infopedia jobbar huvudsakligen med projekt/kunder i Europa så rapporten måste täcka GDPR.

Spara rapporten i kmom10/privacy.pdf.

#Redovisning

 1. I textfältet på Canvas, skriv följande:

  1. För varje krav du implementerat, dvs 1-5, skriver du ett textstycke om ca 5-10 meningar där du beskriver vad du gjort och hur du tänkt. Poängsättningen tar sin start i din text så se till att skriva väl för att undvika poängavdrag. Missar du att skriva/dokumentera din lösning så blir det 0 poäng. Du kan inte komplettera en inlämning för att få högre betyg.

  2. Skriv ett allmänt stycke om hur projektet gick att genomföra. Problem/lösningar/strul/enkelt/svårt/snabbt/lång tid, etc. Var projektet lätt eller svårt? Tog det lång tid? Vad var svårt och vad gick lätt? Var det ett bra och rimligt projekt för denna kursen?

  3. Avsluta med ett sista stycke med dina tankar om kursen och vad du anser om materialet och handledningen (ca 5-10 meningar). Ge feedback till lärarna och förslå eventuella förbättringsförslag till kommande kurstillfällen. Är du nöjd/missnöjd? Kommer du att rekommendera kursen till dina vänner/kollegor? På en skala 1-10, vilket betyg ger du kursen?

 2. Glöm inte länka till projektet.

 3. Se till att allt är publicerat.

# Ställ dig i kursrepot
dbwebb publish me

#Revision history

 • 2020-12-10: (B, nik) Uppdaterad inför HT20.
 • 2019-12-09: (A, lew) Första versionen.
 • 2018-12-04: (PA1, mos) Arbetskopia.

Document source.