Kmom04: En webbserver i Docker

By . Latest revision .

Nu vet vi hur vi bygger en egen image med hjälp av Docker. Vi har också gått igenom hur vi kan strukturera ett Bash-script som även exekveras inuti en kontainer. Vi tar ett steg till och tittar på hur vi kör en webbserver inuti Docker. I det här kursmomentet får du välja om du vill leka med Apache/php, Flask/Python eller Nodejs/JavaScript. Huvudsaken är att du får igång en server med en router som kan serva en JSON-fil. Vi jobbar även vidare med Bash - såklart.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Övningar & Uppgifter

#Övningar

Genomför följande övningar.

 1. Läs igenom guiden “Hantera applikationer”. Välj sedan ett språk du vill använda.

 2. Glöm inte bort guiden kom igång med Bash.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Webbserver i Docker”. Spara arbetet i mappen server/.

 2. Gör uppgiften “Bash-script som testar serverns routes”. Spara arbetet i mappen client/.

 3. Lägg till redovisningstexten i din me-sida.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Vilken väg valde du för servern?
 • Hur kommer det sig att du valde det?
 • Gick det bra med Docker?
 • Hänger du med på koncepten kring klient och server?
 • Strukturerade du Bash-scriptet annorlunda jämfört med förra kursmomentet?

#Revision history

 • 2019-03-26: (A, lew) Ny inför HT19.

Document source.