Kmom02: Dockerfile och Bash

By . Latest revision .

Nu har vi fått Dockermiljön på plats och vi vet hur vi startar en container samt hur vi navigerar i den. Vi ska nu titta på hur vi kan skapa en egen image utifrån en så kallad Dockerfile så vi slipper installera om allt varje gång vi stänger ner containern. Vi ska också lära oss hur vi kan skapa bashscript som vi exekverar i containern.

Bash.

Bash.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. The Linux Command Line
  • Kapitel 1-4, repetera grundläggande kommandon
  • Kapitel 6 Redirection
  • Kapitel 24 Writing Your First Script

#Video

Till kursen finns en videoserie. Titta på videorna som börjar med 02.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

#Övningar

Genomför följande övningar.

 1. Gå igenom guiden och de delar som handlar om Volymer, Dockerfile och Docker Hub.

 2. Jobba igenom artikeln “Skapa script med options, command och arguments”. Den ger dig en struktur till hur du kan skapa Bash-script.

 3. Kika i guiden kom igång med Bash, där du hittar beskrivningar om de vanligaste konstruktionerna.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften Lab 1 för att träna upp grundläggande färdigheter i bash och hantering av filsystem. Här jobbar du i mappen kmom02/bash1.

 2. Gör uppgiften “Bash-script med argument options”. Spara arbetet i mappen kmom02/script.

 3. Gör uppgiften “Skapa Docker image”. Du fortsätter arbeta i mappen kmom02/script.

 4. Lägg till redovisningstexten i din me-sida.

Har du fått med alla delar?

#dockerhub.bash

 1. Skapa ett script kmom02/dockerhub.bash som vid exekvering kör din publicerade image. Se till så filen är exekverbar och så containern stänger ner sig efter exekvering.

#Testa din inlämning

Du kan köra vissa tester på din inlämning och se om de delarna uppfyller kraven. Rättningen kommer endast genomföras om testerna går igenom.

$ dbwebb test kmom02

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Är detta din första bekantskap med scriptprogrammering i Bash?
 • Berätta om din uppfattning om Bash som programmeringsmiljö, relatera till andra programspråk du kan.
 • Vilka möjligheter/utmaningar ser du med denna typen av scriptprogrammering?
 • Var det något som var extra svårt eller utmanande i uppgifterna?
 • Reflektera över hur du känner inför ett Unix-liknande operativsystem så här långt?

#Revision history

 • 2023-08-25: (B, lew) Uppdaterad inför HT23.
 • 2022-04-11: (A, lew) Ny inför HT22.

Document source.