Kmom01: Utvecklingsmiljö

By . Latest revision .

Kursmomentet är under uppdatering och är klart när den här gula rutan är borta.

Låt oss komma i gång med en labbmiljö, och en miljö för kursen. För er som vill repetera eller inte har läst HTML/CSS innan kommer det finnas möjlighet att läsa på om det innan det används i den här kursen.

Detta kursmoment ger dig basen för resten av kursen, det hanterar grunderna som behövs så att vi i kommande kursmoment ska kunna dyka ned mer i JavaScript.

En interpretator för JavaScript.

En interpretator för JavaScript.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Labbmiljön

(ca: 2-4 studietimmar)

Det finns en längre beskrivning om kursens labbmiljö. Läs den om du är osäker på vad som skall göras, eller om detta är din första dbwebb-kurs.

Den korta varianten är att du behöver jobba igenom artiklarna för labbmiljön, uppdatera dbwebb-cli samt klona och initiera kursrepot.

# Gå till din katalog för dbwebb-kurser
$ dbwebb selfupdate
$ dbwebb clone js
$ cd js
$ dbwebb init

#Läsanvisningar

(ca: 6-10 studietimmar)

#MDN

I kursen används Mozilla Developers Network (MDN) som en resurs generellt för webbresurser och specifikt för referensmanual till programmeringsspråket JavaScript.

Vill du hamna på rätt manualsida så lägger du alltid till “mdn” till din googling. Det finns många versioner av JavaScript och du vill gå tillbaka till källan i referensmanualen för att veta vad som är rätt (eller fel).

Gör följande:

 1. Bekanta dig kort med översikten på MDN: Web technology for developers. Där ser du generellt material om webbteknologier.

 2. Bekanta dig specifikt med det som finns under rubriken “JavaScript”. Använd minst 10 minuter av din tid för att kika runt och läsa någon av de inledande artiklarna om JavaScript.

#Video

Senare i kursen, i kursmoment 03, behöver du ha en del baskunskaper i HTML och CSS. Om du känner att du behöver färska upp minnet eller rent av skaffa dig baskunskaperna bör du redan nu titta igenom följande av Mikael:

#Övningar & Uppgifter

(ca: 4-10 studietimmar)

#Övningar

Jobba igenom följande.

 1. Gå igenom artiklarna i kursrepot.

 2. Jobba igenom det praktiska exemplet Kom igång med JavaScript i terminalen.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Glacier report”. Spara dina filer i kmom01/.

 2. Gör uppgiften “Me page”. Spara resultatet i me/redovisa/.

Hur kan det se ut när det är klart

#Testa din inlämning

Du kan köra vissa tester på din inlämning och se om de delarna uppfyller kraven. Rättningen kommer endast genomföras om testerna går igenom.

$ dbwebb test kmom01

#Publicera din kod

Du lämnar in koden via dbwebbkommandot:

$ dbwebb publish kmom01
$ dbwebb publish redovisa

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Vilken utvecklingsmiljö använder du (berätta om något förändrats sen sist, om du svarat på frågan i tidigare kurser)?
 • Är du bekant med JavaScript sedan tidigare?
 • Gick det bra att komma i gång med kursmomentet, var det lagom, för litet, för stort, något som var svårt eller saknades?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

 • 2022-10-18: (B, lew) Uppdaterad inför HT22.
 • 2021-05-12: (A, lew) Ny version inför HT21.

Document source.