Introduktion

Vi använder oss av ett antal sociala tjänster där vi sprider budskapen från dbwebb.

Dels är det för att nå ut och dels är det för att pröva att använda sociala tjänster, att utvärdera och använda resultatet i undervisningen.