Licens och rättigheter

Webbplatsen bygger på samma principer som ligger till grund för öppen källkod. Använd det som finns, dela med dig. Ett problem skall endast behövas lösas en gång.

Webbplatsen består av en stor del material. När det gäller källkod så anges eventuell licensinformation tillsammans med källkoden. Så är fallet för all kod som publiceras på GitHub och används i undervisningen eller som exempelkod på webbplatsen. För enklare kod-exempel så saknas licensinformation och då gäller alltid MIT licensen.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

När det gäller redaktionella texter och artiklar så är det alltid författaren som har fulla rättigheter till materialet.

Denna text kan förändras utan förvarning och då gäller alltid senaste varianten.

#Revision history

  • 2013-02-20: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.