Licens och rättigheter

När det gäller redaktionella texter och artiklar så är det alltid författaren som har fulla rättigheter till materialet. Du är välkommen att använda materialet och länka till det, men du kan inte kopiera eller duplicera det på något sätt, för att göra det behöver du ha tillåtelse av respektive författare.

Vi uppmanar dig att gärna återanvända vårt material i andra utbildningssammanhang.

Källkod till kodexempel som visas på webbplatsen är licensierade enligt MIT.

Webbplatsen länkar och hänvisar ofta till kursrepon som finns på GitHub. Dessa kursrepon har sina egna licenser och ofta är det enligt “Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0”.

Denna text kan förändras utan förvarning och då gäller alltid senaste varianten.

#Revision history

  • 2018-05-23: (B, mos) Förtydligande om licenser och rättigheter.
  • 2013-02-20: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.