Kmom05: Säkerhetstestning

By , , . Latest revision .

Mjukvarutest ökar kvaliteten i den mjukvara som skrivs, men hur fungerar det med säkerhetstest. I detta kursmomentet, som bygger på sårbarhetsanalyser, går vi igenom vad säkerhetstester innebär och vad man behöver tänka på.

Kursutveckling pågår

Kursen planeras ge hösten 2020.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Förkunskapskrav

Du har utfört uppgifterna Sårbarhetsanalys.

#Uppgifter

(ca: 10-14 studietimmar)

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Har den sammanhängande uppgiften från 03, 05 och 06 varit givande? Är det något som saknas/kunnat göras annorlunda?
  • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

  • 2019-11-27: (A, aurora) Omskrivning av uppgift
  • 2018-12-04: (PA1, mos) Arbetskopia.

Document source.