Kmom05: Säkerhetstestning

By , , . Latest revision .

Mjukvarutest ökar kvaliteten i den mjukvara som skrivs, men hur fungerar det med säkerhetstest. I detta kursmomentet, som bygger på sårbarhetsanalyser, går vi igenom vad säkerhetstester innebär och vad man behöver tänka på.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Föreläsningar

(ca: 2 studietimmar)

Du ska medverka på föreläsningen:

 • 10.00 (2021-12-06) H430, med Anton om säkerhetstänket vid testning.

#Förkunskapskrav

Du har utfört uppgifterna Sårbarhetsanalys.

Du har medverkat på föreläsningen med Anton där han går igenom ämnet.

#Tekniker

Det finns flera vägar att gå för att sätta upp testning med JavaScript och ExpressJS. Använd er tidigare kunskaper ifrån jsramverk eller testa på något nytt, det är upp till er.

#Laboration

(ca: 2 studietimmar)

Du ska medverka på laborationen:

 • 10.00 (2021-12-10) H430 Säkerhetstestning, se uppgiften nedan

#Uppgifter

(ca: 10-14 studietimmar)

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Svara på följande frågor i textfältet på Canvas.

 • Vilka tekniker använde du för testning?
 • Vilka testfall gjorde du? Och varför?
 • Hur många av era sårbarheter åtgärdade ni?
 • Var det svårt att lösa någon av sårbarheterna? Kanske valde ni att skippa någon pga tidsbrist?
 • Stämde de estimeringar ni gjorde överens med den slutgiltiga tiden?

#Revision history

 • 2021-11-10: (D, grm) Komplettering HT21.
 • 2021-10-01: (C, lew) Uppdaterad inför HT21
 • 2020-12-10: (B, nik) Uppdaterad inför HT20
 • 2019-11-27: (A, nik) Omskrivning av uppgift
 • 2018-12-04: (PA1, mos) Arbetskopia.

Document source.