Kmom06: Docker Compose

By . Latest revision .

Nu har vi koll på hur vi kan strukturera lite större Bash-script. Vi ska gå vidare med Docker och kika på Docker Compose. Det underlättar för oss när Docker konstruktionerna växer. Vi ska ta vår Mazerunner från förra kursmomentet och använda oss utav Docker Compose för att köra igång kontainrarna och nätverket. Vi ska även lägga till lite funktionalitet till Mazerunner. Utöver Bash och Docker Compose ska vi fortsätta titta på reguljära uttryck och verktygen “Sed” och “Awk”.

Du kommer skapa en spel-loop till din Mazerunner, likt nedan:

Så kan det se alltså ut när ena delen är klar.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Video

Till kursen finns en videoserie. Titta på videorna som börjar med 06.

#Läsanvisningar

#Lästips

Läs i dokumentationen om Docker Compose.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-18 studietimmar)

#Övningar

Genomför följande övningar.

 1. Gå igenom delen i guiden som handlar om “Docker Compose”.

 2. Läs om verktyget “sed” i artikeln “Sed”.

 3. Läs i guiden om “awk”.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften awk script för att träna upp grundläggande färdigheter i verktyget awk. Du arbetar i mappen awk/.

 2. Gör uppgiften sed (labb) för att träna upp grundläggande färdigheter i sed.

 3. Gör uppgiften Spel loop i Mazerunner. Du arbetar i mappen maze2/.

 4. Lägg till redovisningstexten i din me-sida.

Fungerar uppgiften som tänkt?

#Testa din inlämning

Du kan köra vissa tester på din inlämning och se om de delarna uppfyller kraven. Rättningen kommer endast genomföras om testerna går igenom.

$ dbwebb test kmom06

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Kan du se fördelar/nackdelar med Compose?
 • Hur väl har du fått ordning på begreppen kring klient och server?
 • Känner du dig bekväm med Docker överlag?
 • Kommer du använda Docker utanför kursens ramar?
 • Gjorde du någon uppdatering av Mazerunnerns struktur?
 • Beskriv dina tankar om awk.
 • Beskriv dina tankar om sed.

#Revision history

 • 2023-09-30: (C, lew) Uppdaterad inför HT23.
 • 2023-09-14: (B, lew) Uppdaterad inför HT23.
 • 2019-03-26: (A, lew) Ny inför HT19.

Document source.