Kmom04: Listor

By , , . Latest revision .

Gör dbwebb update innan du starta med kursmomentet!

Lär dig grunderna i datastrukturen listor. En lista är en linjär datastruktur som är inbyggd i Python. Värdena i en lista behöver inte vara av samma typ, utan kan variera, beroende på vilket användningsområde den används i. Du använder sedan dina kunskaper och praktiska färdigheter för att utöka funktionaliteten i Marvin.

Så här kan det se ut när du bekantar dig med listor.

Ingen genomgång video i detta kmom.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Python for Everybody: Exploring data in Python3
  • Ch8 Lists

#Artiklar

Det finns inga artiklar.

#Video

Titta på följande:

 1. Videoserien Lär dig Python är tätt kopplat till kursmaterialet. Kika på de videor som börjar med 4.

 2. De videor som följer med och kompletterar kurslitteraturen.

#Lästips

 1. Läs den feedback jag gav en student på labbuppgiften 4.2 i lab2.

 2. Exempel och förklaringar av valideringsfel

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

 1. Jobba igenom artikeln/övningen “Kom igång med datatypen lista i Python”. De exempelprogram du gör kan du spara i ditt kursrepo under me/kmom04/list.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör laborationen “Python och listor” för att träna på listor i Python. Spara alla filer under me/kmom04/lab4.

 2. Gör uppgiften “Din egen chattbot - Marvin - steg 3”. Spara alla filer under me/kmom04/marvin3.

#Extra

Det finns inga extrauppgifter.

#Lämna in

Läs Lämna in och redovisa uppgift för att ta reda på hur ni lämna in era uppgifter när ni är klara.

#Revision history

 • 2023-06-27: (Q, aar) Ersatte redovisningsfrågor med quiz.
 • 2021-03-30: (P, moc) Flyttade listor från 03 till 04 inför V4 HT21.
 • 2020-05-15: (O, aar) Flyttade listor från 05 till 03 inför V3 HT20.
 • 2019-06-14: (N, efo) Bytte på 04 och 05.
 • 2018-08-13: (M, aar) Flyttade hit extrauppgifter från kmom06.
 • 2018-06-29: (L, aar) Uppdaterade mappstruktur mot kursrepo.
 • 2018-06-08: (K, aar) La till listor, flyttade dict/tuple till nästa och tog bort argparse.
 • 2017-09-08: (J, mos) Bort någon fråga.
 • 2017-06-22: (I, efo) La till nya artiklar och ändrade namn på uppgifter.
 • 2016-03-15: (H, mos) Tog bort videoserie MonkeyLords och NewBoston.
 • 2016-02-22: (G, mos) Lade till videoserien “Lär dig Python”.
 • 2015-02-05: (F, mos) Bort med curses och in med marvin för textanalys och tic-tac-toe.
 • 2015-01-08: (E, mos) Bort blå ruta med kursutveckling pågår.
 • 2014-10-01: (D, mos) Ändrade länken till redovisa-instruktionen.
 • 2014-09-26: (C, mos) Tog bort beta stämpel.
 • 2014-09-15: (B, mos) Flyttade Marvin till extrauppgift.
 • 2014-09-12: (A, mos) Första utgåvan för python kursen.

Document source.