Kmom10: Projekt och examination

By . Latest revision .

Utveckling pågår

Projektet är under uppdatering, påbörja inte förrän denna gula rutan är borttagen.

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen.

Upplägget är enligt följande:

  • Projektet och redovisning (20-80h)

Totalt omfattar kursmomentet (07/10) ca 20+20+20+20 studietimmar.

#Bedömning och betygsättning

När du lämnat in projektet bedöms det tillsammans med dina tidigare redovisade kursmoment och du får ett slutbetyg på kursen. Läs om grunderna för bedömning och betygsättning.

För att få högsta betyg på kursen krävs det att du samlar poäng från samtliga optionella krav i denna kravspec.

#Projektidé och upplägg

Du har blivit känd som en webbprogrammerare med känsla för design och kunderna står nu i kö. Du har ett antal uppdrag som dina kunder vill ha utförda och du har begränsad tid.

Välj bland de uppdrag du har föreslagna nedan. De som är märkta optionella kan du välja om du vill göra, de andra är obligatoriska.

Utveckla och leverera enligt specifikation. Om information saknas så kan du själv tolka kravet, dokumentera hur du gör i redovisningstexten.

Fråga i Discord om du känner dig osäker.

Projektet skall du inte lägga i ett Git-repo. Om du väljer att göra det så rekommenderas att du lägger det som ett privat repo på GitHub eller motsvarande tjänst. Det är för att undvika att hamna i en diskussion om misstänkt fusk om någon illvilligt kopierar ditt projekt via ditt repo.

#Revision history

  • 2020-10-15: (A, nik) Nysläpp för design-v3

Document source.