Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Installera MySQL Server och MySQL WorkBench på Windows 10

Vi skapar en egen lokal utvecklingsmiljö för databasen MySQL tillsammans med desktopklienten MySQL Workbench på Windows 10.

Vi använder också terminalklienten mysql för att koppla oss mot databasen och lägger in sökvägen till terminalprogrammen i vår PATH så att det går att starta direkt i terminalen.

Read more »

Category: databas, mysql, windows.

Installera Debian/Bash i Windows 10 (v 1803)

Så här gör du för att installera Debian/Bash i Windows 10 samt installera det som behövs för att komma igång med kurserna.

Installationsprocessen förutsätter att du har ett uppdaterat system av Windows 10 64bitar system med version 1803.

Read more »

Category: labbmiljo, windows, bash.

Att skriva enhetstester

Enhetstester, eller unittester, används för att testa att enskilda metoder eller funktioner gör vad vi förväntar oss. Till exempel om en metod ska returnera bool-värdet True, så ska den aldrig kunna returnera False.

Vi ska titta lite närmare på de olika delarna av pythons inbyggda testramverk unittest. Vi hoppar inte i den djupa delen av bassängen, utan vi håller oss vid det grundläggande delarna. Vill du läsa mer kan du kika på docs.python.org.

Read more »

Category: oopython.

Python pakethantering med venv

Python har många inbyggda moduler men det finns många fler externa moduler som kan användas. Vi har i artikeln Python pakethantering med pip kollat på hur man installerar sådana externa moduler. Här ska vi kolla på Virtual environments, även kallat venv, vilket är ett sätt att isolera paket från den globala installationen. Det ger oss möjligheten att installera versions specifika paket för olika projekt.

Denna artikel beskriver kortfattat hur du jobbar med PIP och venv.

Read more »

Category: labbmiljo.

Boken: JavaScript for impatient programmers

En bok om att komma igång med JavaScript som programmeringsspråk. Lämpar sig för den som redan kan programmera och kan ett eller flera programmeringsspråk.

Read more »

Category: bok, javascript, node.

Installera Node.js och npm

Vi skall installera en miljö för JavaScript. Det handlar om Node.js och pakethanteraren npm.

Miljön innebär att du kan köra JavaScript på din dator och du kan ta del av alla de program och paket som erbjuds via pakethanteraren npm.

Read more »

Category: labbmiljo, javascript, nodejs, npm.

Introduktion till databasen MySQL/MariaDB, dess klienter och SQL

Databasen MySQL/MariaDB är en av de mer populära databaserna när man börjar lära sig om databaser. Vi skall titta på några av de vanligaste klienterna man använder för att koppla sig mot databasen.

Samtidigt tittar vi på grunderna i hur man skapar sin första databasanvändare och hur man skapar en databas med tabell och innehåll via SQL samt sparar all kod i filer som går att exekvera i olika klienter.

Det blir en snabb överblick av hur saker hänger ihop, för att ge dig ett övergripande sammanhang av databasen MySQL/MariaDB, dess klienter och grunden i SQL via ett större exempel.

Read more »

Category: kurs databas, labbmiljo, databas, mysql, mariadb, mysql workbench.

Kör MySQL Server och MySQL WorkBench via Docker

Vi skapar en egen lokal utvecklingsmiljö för databasen MySQL/MariaDB genom att använda Docker för att köra databasservern.

Vi använder terminalklienten mysql, inuti en separat docker-kontainer, för att koppla oss mot databasen.

Read more »

Category: databas, mysql, mariadb, debian/linux, docker.

Installera MySQL Server och MySQL WorkBench på macOS

Vi skapar en egen lokal utvecklingsmiljö för databasen MySQL tillsammans med desktopklienten MySQL Workbench på macOS.

Vi använder också terminalklienten mysql för att koppla oss mot databasen och lägger in sökvägen till terminalprogrammen i vår PATH så att det går att starta direkt i terminalen.

Read more »

Category: databas, mysql, macOS.

Installera MySQL Server och MySQL WorkBench

Vi skapar en egen lokal utvecklingsmiljö för databasen MySQL tillsammans med desktopklienten MySQL Workbench.

Vi använder också terminalklienten mysql samt lägger in sökvägen till terminalprogrammen i vår PATH så att de går att starta direkt i terminalen.

Read more »

Category: databas, mysql.