Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Att skriva unittester

Unittester, eller “enhetstester”, används för att testa så enskilda metoder eller funktioner gör det de ska. Till exempel om en metod ska returnera bool-värdet True, så ska den aldrig kunna returnera False.

Det var det enklaste fallet av ett unittest, men poängen går nog fram.

Vi ska titta lite närmare på de olika delarna av pythons inbyggda testramverk “unittest”. Vi hoppar inte i den djupa delen av bassängen, utan vi håller oss vid det grundläggande delarna. Vill du läsa mer kan du kika på docs.python.org.

Read more »

Category: oopython.

Kom igång med MongoDB i Nodejs

Vi tar databasen MongoDB och ser hur vi kan integrera den i ett Nodejs projekt. Det tar det som en introduktion till databaser som inte kategoriseras som relationsdatabaser och saknar frågespråket SQL. De databastyperna går under samlingsbeteckningen NoSQL.

Read more »

Category: labbmiljo, kursen ramverk2, mongodb.

Flask, POST och GET

Vi ska titta närmare på hur man kan jobba med POST och GET i Flask. Målet är att vi ska med hjälp av ett formulär, en tabell, GET och POST, presentera innehåll i vår Flask-applikation.

Read more »

Category: oopython.

Kom igång med objekt i Python

Allt i Python är på ett eller annat sätt ett objekt. Strängar, integers, listor, moduler - ja, allt. Vi ska titta på är hur man skapar egna klasser och objekt och hur man hanterar dem.

Read more »

Category: oopython.

Klass relationer i Python

Precis som i naturens värld kan vi inom programmering ärva egenskaper från en “förälder”. En klass kan ärva metoder och attribut från en annan klass, dess objekt kallas ofta för förälder- och barn-objekt. När man kan beskriva relation mellan två klasser som “is-a” är det oftast en arvs relation.

Read more »

Category: oopython.

Kom igång med en testmiljö i JavaScript

Tanken är att vi förbereder oss för ett större utvecklingsprojekt i JavaScript och vi vill säkerställa att vi har en utvecklingsmiljö där vi kan testa vår programvara.

Vilken typ av tester vill vi göra och vilka verktyg kan hjälpa oss med detta? Låt oss gå igenom läget i JavaScript och använda några testrelaterade verktyg för att sätta en grund.

Read more »

Category: labbmiljo, kursen ramverk2, test.

Skapa en familj av teman till Anax Flat

Vi skall jobba med temat och LESS-koden för att skapa en familj av olika teman. En familj av teman som delar ett bastema som gör det enkelt att styla och anpassa varje tema till en viss layout.

Vilka möjligheter har vi att strukturera vår LESS-kod för att göra modulerna mer återanvändbara?

Read more »

Category: kurs/design, anax flat, theme, less.

Kom igång med realtidsprogrammering i JavaScript

Vi skall se hur JavaScript och Websockets kan kombineras till något som motsvarar realtidsprogrammering i webbsammanhanget.

Vi ser koden som krävs för att sätta upp en klient och en server som utför echo och broadcast. Det ger oss en grund att stå på. Som server använder vi en inbyggd HTTP-server, en standalone websocket server och applikationsservern Express.

Read more »

Category: labbmiljo, kursen ramverk2, test.

Kom igång med ramverket Flask

Flask är ett microramverk för Python, som gör det möjligt att skapa webbapplikationer. Det är litet men kraftfullt. Vi ska gå igenom hur man installerar det och kommer igång med en enkel sida.

Read more »

Category: oopython.

Flask med Jinja2

Flask är ett microramverk för Python, som gör det möjligt att skapa webbapplikationer. Det är litet men kraftfullt. Vi ska gå igenom hur man installerar det och kommer igång med en enkel sida.

Jinja2 är en så kallad “template engine” för Python som renderar template-filer åt oss.

Read more »

Category: oopython.