Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

GPS och kamera i samarbete

Vi ska i denna övning använda cordova-plugin-camera för att kunna ta bilder och spara dessa i våra appar. Vi kommer även titta på hur vi kombinerar kameran med cordova-plugin-geolocation för att bilden ska få en position.

Read more »

Category: javascript.

Installera virtualiseringsmiljön Docker

TBD

Read more »

Category: labbmiljo.

Sorteringsalgoritmer

De flesta programmeringsspråk har inbyggda sorteringsfunktioner. De använder antingen en specifik eller en kombination av flera sorteringsalgoritmer. Pythons sort()-metod använder till exempel Timsort som är en blandning av “merge sort” och “insertion sort”. Vi ska titta närmare på de vanligaste sorteringsalgoritmerna och se hur de är implementerade och vad som kan dölja sig bakom exempelvis array.sort().

Read more »

Category: oopython.

Sorteringsalgoritmer

De flesta programmeringsspråk har inbyggda sorteringsfunktioner. De använder antingen en specifik eller en kombination av flera sorteringsalgoritmer. Pythons sort()-metod använder till exempel Timsort som är en blandning av “merge sort” och “insertion sort”. Vi ska titta närmare på de vanligaste sorteringsalgoritmerna och se hur de är implementerade och vad som kan dölja sig bakom exempelvis array.sort().

Read more »

Category: oopython.

Index och prestanda i MySQL

Vi skall titta på index och hur de hjälper dig att optimera din databas. Vi ser hur olika index påverkar antalet rader som måste besökas för att producera resultatet och vi lär oss innebörden av frågeoptimerarens jobb och vad termen full table scan innebär.

Read more »

Category: mysql, sql, sql index, kurs databas.

Träd Datastrukturer

Träd är en vanlig abstrakt datatyp eller datastruktur som lagrar element i en hierarkisk träd struktur, liknar ett arvsträd.

Read more »

Category: oopython.

Typografi för mobila enheter

I denna artikel går vi igenom hur vi anpassar typsnitt och typografin för våra mobila enheter. Fokus kommer ligga på att skapa användbara, men framför allt tillgängliga och lättlästa gränssnitt för textintensiva hemsidor. Vi kommer ta utgångspunkt i att göra en redovisningssida och kommer formatera den för läsbarhet.

Read more »

Category: javascript.

CRUD med Express, MySQL och lagrade procedurer

Vi skall jobba igenom begreppet CRUD som handlar om att göra operationer för Create, Read, Update och Delete mot databasen. Vi skall göra det via ett webbgränssnitt med HTML formulär och en applikation baserad på JavaScript i Node.js med Express och kopplat mot databasen MySQL.

Vi skall använda oss av lagrade procedurer i databasen för att skapa ett API mot databasen. Alla potentiella klienter kan sedan använda samma gränssnitt. Det ger oss ett exempel på hur vi kan kapsla in SQL-koden och förenkla för klienterna.

Read more »

Category: nodejs, javascript, express, mysql, crud, kursen databas.

Triggers i databas

Ibland vill man att en händelse skall trigga en annan. Säg att man flyttar pengar mellan konton (i en bank) och man vill att varje sådan flytt skall loggas i en loggtabell.

En flytt av pengarna, eller en UPDATE av kontotabellen, skall trigga igång en händelse som loggar information till loggtabellen.

Till vår hjälp kommer triggers.

Read more »

Category: databas, sql, kurs databas.

Lagrade procedurer i databas

Ibland räcker det inte till med enbart SQL utan man behöver någon form av ytterligare programmeringsmässig hantering av informationen. För att ta ett exempel, säg att man vill flytta pengar från ett konto till ett annat, men bara om det finns tillräckligt mycket pengar på kontot.

Man kan naturligtvis koda detta i godtyckligt externt programmeringsspråk. Men kan det finnas en möjlighet att koda sådant direkt i databasen?

Här kommer lagrade procedurer kommer till vår hjälp.

Read more »

Category: databas, sql, kurs databas.