Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Bygg en multisida med PHP (v2)

Vi skall göra något som jag väljer att kalla för en multisida med PHP, eller en “sidkontroller för en multisida”. Det är en sida som har en navigeringsmeny i den vänstra kolumnen och beroende av vilket val man där gör så visas olika innehåll i den högra kolumnen av sidan.

När vi är klara så kan vi integrera vår multisida i vår me-sida och skapa två nivåer av navigering på webbplatsen.

Det blir en programmeringsövning i att använda konstruktioner i php, att skriva templatefiler och sammanfoga delarna till en gemensam webbsida, i det som vi kallar multisida.

Read more »

Category: webbprogrammering, kurs htmlphp, php.

Installera en egen webbserver för utveckling

Se till att du har en egen lokal utvecklingsmiljö för dina webbsidor. I dbwebb-kurserna så använder vi alltid en driftsserver dit vi laddar upp resultatet när vi är klara. Men det underlättar om man har en egen utvecklingsmiljö så att man inte är beroende av studentservern.

Read more »

Category: labbmiljo.

Att läsa filer i Python

För att kunna spara data mellan två exekveringar av våra program kan filer användas.

Vi ska i denna övning läsa från filer och använda datan som finns i filen och övningen avslutas med att vi skriver till en fil.

Read more »

Category: python.

Kom igång med ditt första program i Python

Denna artikel visar hur du kommer igång med Python och visar hur du skriver ditt första program i Python.

Artikeln visar även hur du kan jobba med exempelfiler från kursrepot för python-kursen.

Read more »

Category: python.

Att läsa filer i Python

Fram tills nu har vi bara jobbat med data som ligger i RAM-minnet, vilket betyder att när vi stänger ner programmet försvinner all data vi har skapat i programmet. Ett sätt att kunna spara den data så att den finns tillgänglig när vi startar upp programmet igen senare är att spara datan till en fil. Att kunna jobba med filer gör att vi kan spara data permanent och även inspektera den när programmet är avstängt.

Vi ska i denna övning läsa data från filer, lägga till data och ta bort data från filer.

Read more »

Category: python.

Skapa en webbsida med HTML, CSS och PHP, steg 2

En me-sida i version 2.

En me-sida i version 2.

Att bygga en webbplats innebär att man behöver någorlunda kunskaper i HTML, CSS och PHP. Det blir flera tekniker att ha koll på och det kan vara lite svårt i början. Vi tar därför små steg framåt för att uppgradera vår me-sida till version 2.

Vi blandar lite HTML, lite CSS och lite PHP. Via små enkla trix så får vi vår me-sida att se lite bättre ut. I slutet så prövar vi till och med att göra sidan responsiv för mobila enheter, bara för skojs skull.

Read more »

Category: webbprogrammering, html, css, php, kurs htmlphp.

Dictionaries och tupler i Python

Vi har tidigare bekantat oss med listor som ett sätt att spara data som har ett samband. Vi har sett att varje element i listan får ett numerisk index och att vi kan hämta ut data med hjälp av detta index. Vi har även sett att det går att stega sig igenom listan med till exempel en for-loop. Ibland vill man inte använda sig av ett numerisk index, men däremot en nyckel som pekar ut ett värde och i denna övning ska vi titta på hur vi kan göra detta med hjälp av dictionaries.

Read more »

Category: python.

Introduktion till variabler och datatyper

I denna artikel ska vi lära oss vad värden och variabler är i programmering. Vi ska titta på hur man skriver ut information till terminalen och hur man kan mata in information till programmet från terminalen. När du har jobbat igenom artikeln har du gjort ett program som tar emot ett namn och en ålder från användaren. Åldern används bland annat till att räkna ut födelseår. Namn, ålder och födelseår skrivs ut i terminalen som en del av en hälsning. Vi kommer gå igenom hur man skriver kod i en fil och kör den koden från terminalen.

Du kan hitta koden för detta exempel på Github och i example/greeting.

Read more »

Category: python.

Moduler i Python

Funktioner i Python gör så att vi kan återanvända kod och att vi har möjlighet att sätta namn på koden som vi vill använda flera gånger. Ibland vill vi dela upp koden ännu mer för att enkelt kunna återanvända flera funktioner i flera olika program, detta kallas ibland kodbibliotek, i python kallas detta moduler. Vi ska i denna övning titta på hur vi kan skapa en modul och samla funktioner i den som vi importerar i en annan Python-fil.

Read more »

Category: python.

Skapa en webbsida med HTML, CSS och PHP

En enkel webbplats, en me-sida.

En enkel webbplats, en me-sida.

Vill man bli webbprogrammerare så behöver man lära sig flera tekniker och hur de samverkar. Låt oss därför, steg för steg, skapa en liten webbplats med HTML, CSS och PHP.

Webbplatsen får innehålla ett par sidor med header och footer, några bilder, länkar och en meny för att navigera mellan sidorna. Det blir en bra start. Dessutom lär vi oss att validera sidorna så att de stämmer med de standarder vi använder.

Read more »

Category: webbprogrammering, html, css, php, kurs htmlphp.