Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Att konfigurera routern i Anax

Vi skall se om det finns alternativ på hur routern och dess routes kan konfigureras. Nu när vi infört dependency injection så vill vi försöka bli av med beroendet till $app och istället införa $di som den primärar resursen för ramverkets tjänster. Ett steg på den vägen är att se över hur routerna skapas, de är ju sedan tidigare rätt beroende av just $app.

Det blir en övning i refactoring av kod och resultatet blir förhoppningsvis kod som blir enklare att underhålla, vidareutveckla och testa.

Read more »

Category: anax, remserver, php, kursen ramverk1.

Anax med Dependency Injection

Vi jobbar vidare med Anax och REM Servern och använder oss av begreppen dependency injection och lazy loading i ett försök att förbättra strukturen på vår kod.

Det blir en övning i refactoring av kod och resultatet blir förhoppningsvis kod som blir enklare att underhålla, vidareutveckla och testa.

Read more »

Category: anax, remserver, php, kursen ramverk1.

Bygg ett ramverkslöst ramverk

Vi bygger ihop ett ramverk baserat på Anax, Anax komponenter och eventuellt andra komponenter som vi själva väljer.

Tanken är att fundera igenom om det är modulerna som är viktiga eller det själva sammanhållande ramverket. Måste det finnas ramverk eller räcker det med moduler?

Samtidigt behöver i en kodbas som vi kan använda i kursen, det får bli det som kommer ut när du jobbat igenom denna artikeln.

Read more »

Category: anax, php, kursen ramverk1.

En REM Server som Kontroller och Modell

Vi studerar ett exempel av en REM Server som är byggd i Anax. Större delen av koden ligger i samma fil där routerna skapas och vi tittar på hur koden kan struktureras genom att jobba med kontroller och modeller i MVC.

Det blir en övning i refactoring av kod som skrivs om på ett mer strukturerat sätt vilket i längden blir enklare att underhålla, vidareutveckla och enhetstesta.

Read more »

Category: anax, php, kursen ramverk1.

Dictionaries och tupler i Python

Vi har tidigare bekantat oss med listor som ett sätt att spara data som har ett samband. Vi har sett att varje element i listan får ett numerisk index och att vi kan hämta ut data med hjälp av detta index. Vi har även sett att det går att stega sig igenom listan med till exempel en for-loop. Ibland vill man inte använda sig av ett numerisk index, men däremot en nyckel som pekar ut ett värde och i denna övning ska vi titta på hur vi kan göra detta med hjälp av dictionaries.

Read more »

Category: python.

Använd externa moduler i Python för att hämta information på webben

När man jobbar med webbutveckling, eller utveckling i allmänhet, händer det att man vill hämta information från andra webbservrar, bearbeta informationen och lagra undan på filer eller i en databas.

Sådana aktiviteter stödjer Python via interna moduler, eller via moduler som man kan ladda ned och installera.

Låt oss gå igenom ett par vanligt förekommande sätt att, via Python, hämta och bearbeta information som finns på andra servar.

Read more »

Category: python.

Att läsa filer i Python

För att kunna spara data mellan två exekveringar av våra program kan filer användas.

Vi ska i denna övning läsa från filer och använda datan som finns i filen och övningen avslutas med att vi skriver till en fil.

Read more »

Category: python.

Modulen argparse

Vi har jobbat en del med terminalen och nu är det dags att se hur vi själva kan bygga program som med fördel styrs ifrån en terminal. För att kunna tolka kommandoradsargument kan vi använda modulen argparse. Den finns i Python’s bibliotek och behöver inte laddas ner och kan hantera inkommande alternativ (options), argument och kommandon i vårt program.

Artikeln går igenom grunderna i argparse.

Read more »

Category: python.

Kom igång med ditt första program i Python

Denna artikel visar hur du kommer igång med Python och visar hur du skriver ditt första program i Python.

Artikeln visar även hur du kan jobba med exempelfiler från kursrepot för python-kursen.

Read more »

Category: python.

Introduktion till variabler och datatyper

I denna artikel ska vi lära oss vad värden och variabler är i programmering. Vi ska titta på hur man skriver ut information till terminalen och hur man kan mata in information till programmet från terminalen. När du har jobbat igenom artikeln har du gjort ett program som tar emot ett namn och en ålder från användaren. Åldern används bland annat till att räkna ut födelseår. Namn, ålder och födelseår skrivs ut i terminalen som en del av en hälsning. Vi kommer gå igenom hur man skriver kod i en fil och kör den koden från terminalen.

Du kan hitta koden för detta exempel på Github och i example/greeting.

Read more »

Category: python.