Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Bygg en me-sida med Anax Flat

Vi skall använda ramverket Anax för att bygga en me-sida. Eller, närmare bestämt en variant av Anax som heter Anax Flat.

Vi börjar med en tom katalog och hämtar hem alla komponenter vi behöver, till slut har vi en webbplats skapad med ramverket Anax Flat.

Read more »

Category: kurs-design, ramverk, anax, anax-flat.

Node.js webbserver med Express

Vi skall bygga en applikations- och webbserver med hjälp av Node.js och modulen Express.

Servern skall både servera statiska filer som bilder, CSS och JavaScript tillsammans med mer dynamiska routes.

Som template-motor använder vi Pug, den hjälper oss att rendera HTML-sidor med dynamisk information från JavaScript.

Read more »

Category: nodejs, javascript, express, kursen dbjs, kursen ramverk2.

Installera Apache webbserver för utveckling

Se till att du har en egen lokal utvecklingsmiljö för dina webbsidor. I dbwebb-kurserna så använder vi alltid en driftsserver dit vi laddar upp resultatet när vi är klara. Men det underlättar om man har en egen utvecklingsmiljö så att man inte är beroende av driftservern. Det är skönt att kunna köra alla sina tester lokalt och ibland vill man testa sin kod på fler än en miljö.

Read more »

Category: labbmiljo.

Kom i gång med HTML, CSS och JavaScript

Kom igång med ditt första program i JavaScript, tillsammans med HTML och CSS. Resultatet kör vi i en webbläsare. Vi hanterar validering av din kod och vi ser var du hittar information som manualer och specifikationer.

Du får en bas att stå på, ett första program i JavaScript, att bygga vidare på. Du får också se hur du bör göra för att få hjälp av andra genom att dela ut din kod och göra en fiddle.

Read more »

Category: kursen javascript1, kursen dbjs, javascript.

Integrera din packagist modul med verktyg för automatisk test och validering

Vi utgår från den modul vi tidigare publicerade på GitHub och Packagist. Modulen innehåller rutiner för enhetstester och kodvalidering. Vi skall nu integrera modulen med externa tjänster som utför dessa tester varje gång vi committar ändringar eller gör pull requests mot repot.

Vi integrerar med en handfull tjänster såsom Travis, CircleCI, Scrutinizer och SensioLab samt knyter in några av dem till en Gitter-kanal för utvecklare av modulen. Vi får ett flöde för automatiserade tester som skapar grunden för begreppet CI, Continuous Integration. Varje commit kickar igång ett flöde där vår modul integreras och testas mot beroenden i ett antal miljöer och system.

Read more »

Category: anax, php, kursen ramverk1.

Skapa en PHP-modul på Packagist och integrera med Anax

Vi skall se hur vi kan lyfta ut en kodbas som är integrerad i en Anax installation. Vi tar den kodbasen och lägger i ett eget Git-repo som vi publicerar på GitHub. Vi gör en modul av repot och publicerar det på Packagist.

Därefter kan vi åter installera samma kodbas, nu med verktyget composer, in i en installation av Anax.

För att ha en kodbas att jobba på så använder jag mig av REM-servern och skapar en fristående modul som blir enkel att integrera i en godtycklig Anax installation.

Read more »

Category: anax, php, kursen ramverk1.

Anax med databasdrivna modeller enligt Active Record, ett exempel

Vi bygger vidare på hanteringen med formulär och databasdrivna modeller genom att presentera ett exempel som implementerar CRUD med givna tekniker.

Det blir ett komplett kodexempel som visar hur man kan skriva koden i modellagret med stöd av de moduler som presenteras, inklusive formulärhantering, databas med query builder och designmönstret Active Record.

Via detta kodexempel får vi en kodbas att utgå ifrån, en kodbas som visar på ett mer komplext sammanhang där flera delar av ramverkets kod samverkar.

Read more »

Category: anax, php, kursen ramverk1.

Installera Bash i Windows 10

Så här gör du för att installera Bash i Windows 10 samt installera det som behövs för att komma igång med kurserna.

Read more »

Category: labbmiljo, windows, bash.

Anax och databasdrivna modeller

Vi bygger vidare på ett exempel med formulärhantering i Anax och integrerar med en extern modul för databashantering.

Vi använder en del av databasmodulen som heter query builder där man bygger SQL-frågan utifrån metodanrop. Den blir basen i vår databasdrivna modell, som är en implementation av designmönstret Active Record.

Vårt mål är att skapa en kodbas som är enkel att återanvända för databasdrivna modeller som använder formulärhantering. Att använda Active Record är en del i att uppfylla målet.

Read more »

Category: anax, php, kursen ramverk1.

Lägg PHP i pathen

Så här gör du för att lägga PHP i sökvägen så att du kan köra det direkt i terminalen.

Read more »

Category: labbmiljo, php.