Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Utvecklingsverktyg för RESTful tjänster

När du utvecklar mot servrar som har ett RESTful API så underlättar det att ha ett par bra utvecklingsverktyg som hjälper dig att skicka requestarna till server och kanske även hjälper dig att visa och hantera svaren.

Read more »

Category: webbprogrammering.

Animationer och övergånger

Vi har i tidigare kursmoment tittat på hur vi kan designa webapplikationer så de ser ut som native appar. Vi ska i denna övning titta på hur vi med hjälp av animationer och övergånger även får känslan av att det är en native app.

Read more »

Category: javascript.

Installera Android utvecklingsmiljö på Windows

Denna guide visar dig hur du installerar de nödvändiga komponenterna av Android SDK för att kunna köra en Android emulator.

Jag kommer att installera endast det nödvändigaste för att få tillgång till emulatorn. Software Development Kit (SDK) kan ta mycket plats på din hårddisk, om du bara installerar de absolut nödvändiga paketen tar det upp mot 6-7 GiB.

Read more »

Category: webbprogrammering, webapp.

Installera Android utvecklingsmiljö på Linux

Denna guide visar dig hur du installerar de nödvändiga komponenterna av Android SDK för att kunna köra en Android emulator.

Jag kommer att installera endast det nödvändigaste för att få tillgång till emulatorn. Software Development Kit (SDK) kan ta mycket plats på din hårddisk, om du bara installerar de absolut nödvändiga paketen tar det upp mot 6-7 GiB.

Read more »

Category: webbprogrammering, webapp.

Cordova appar på iOS

I denna artikel ska vi installera en utvecklingsmiljö för att kunna köra Cordova appar på Mac och iOS. Vi börjar med Apples IDE Xcode för att sedan koppla ihop Cordova med Xcode.

Read more »

Category: webbprogrammering, webapp.

Grunderna i Express med Node.js

Vi skall bygga en applikations- och webbserver med hjälp av Node.js och modulen Express.

Servern skall servera statiska filer som bilder, CSS och JavaScript (klientsidan) tillsammans med dynamiska routes som hanteras av JavaScript på serversidan med Express och Node.js.

Som templatemotor använder vi EJS, den hjälper oss att rendera HTML-sidor med dynamisk information från JavaScript. Med en templatemotor kan vi generera delar av HTML-koden och skriva ut innehåll från variabler i JavaScript, så att sidornas innehåll blir dynamiskt.

Read more »

Category: nodejs, javascript, express, kursen dbjs, kursen databas.

Tabeller i mobila enheter

Tabeller används i stor utsträckning i affärssystem och andra administrationsgränssnitt. Ofta är dessa applikationer för desktop användare, men med tanke på i hur stor utsträckning mobila enheter används är det bra om tabeller även designas för små enheter. Det stora problemet med tabeller är ofta att det är mycket data på liten yta, som blir än mindre på en mobil enhet. Vi ska i denna övning titta på två sätt för att designa tabeller för mobila enheter.

Read more »

Category: javascript.

Login med JWT

Vi har i tidigare kurser och i andra programmeringsspråk hanterat inloggning med hjälp av sessioner. I denna övning ska vi titta på ett sätt att autentisera våra klienter mot servern utan sessioner. Detta ger oss vissa fördelar som att vi har inbyggd utlöpstider och att det underlättar om vi vill skala upp vårt API, samtidigt som det ger ett säkert sätt att identifiera klienterna på.

I denna övning tittar vi på hur vi med hjälp av Postman registrerar en användare, loggar in som denna användare och får en JSON Web Token (JWT). Sist i övningen tittar vi på hur vi med hjälp av JWT kommer åt funktioner i Lager API:t som ligger skyddade.

Read more »

Category: javascript.

Sorteringsalgoritmer

De flesta programmeringsspråk har inbyggda sorteringsfunktioner. De använder antingen en specifik eller en kombination av flera sorteringsalgoritmer. Pythons sort()-metod använder till exempel Timsort som är en blandning av “merge sort” och “insertion sort”. Vi ska titta närmare på de vanligaste sorteringsalgoritmerna och se hur de är implementerade och vad som kan dölja sig bakom exempelvis array.sort().

Read more »

Category: oopython.

Kom igång med ramverket Mithril v2

Vi har tidigare i kursen skrivit våra SPA-applikationer i vanilla JavaScript. Vanilla JavaScript är beteckningen för ren JavaScript där vi inte använder annat är det som är implementerat i webbläsaren. Det finns både fördelar och nackdelar med att använda enbart JavaScript för att skriva applikationer. Vi har i våra SPA-applikationer än så länge inte separerat vyer och hämtning av data, allt har gjorts i samma funktioner och/eller modul. Vi ska i denna övning titta på hur vi med hjälp av JavaScript ramverket mithril kan skapa bättre struktur i våra SPA-applikationer. Vi ska använda en router, dela upp våra vyer och modeller, där vi hämtar data, och använda virtuella noder för att skapa en SPA-applikation.

I övningen skapar vi en SPA-applikation inför Nobelfesten där vi hämtar data från det officiella Nobel API:t.

Read more »

Category: javascript.