Kmom05: Dictionaries och Tupler

By , . Latest revision .

Gör dbwebb update innan du börjar jobba med uppgifterna!

Lär dig mer om datastrukturer i Python, nu handlar det om dictionaries och tupler. Dictionaries sparar data som ett nyckel-värde par och tupler strukturer vår data i mindre enheter med ett sammanhang. Vi använder våra kunskaper om dictionaries för att utveckla Marvin med verktyg för att analysera koldioxidutsläpp.

Key value struktur i en dictionary. [Bild från learnbyexample](https://www.learnbyexample.org/python-dictionary/).

Key value struktur i en dictionary. Bild från learnbyexample.

Genomgång av kmom05.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Python for Everybody: Exploring data in Python3
  • Ch9 Dictionaries
  • Ch10 Tuples

#Artiklar

Det finns inga artiklar.

#Video

Titta på följande:

 1. Videoserien Lär dig Python är tätt kopplat till kursmaterialet. Kika på de videor som börjar med 5.

 2. De videor som följer med och kompletterar kurslitteraturen.

#Lästips

 • Tidigare år har jag gett längre återkoppling på kmom02 inlämningar som studenter har frågat efter. Jag rekommenderar att läsa igenom dem för att se hur man kan lösa sakerna på olika sätt.

 • Det finns en sida med användbara länkar, som kan vara bra att ha under kursensgång.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

 1. Gör övningen “Dictionaries och tupler i Python” för att bekanta dig med dictionaries och tupler i Python. De exempelprogram du gör kan du spara i ditt kursrepo under me/kmom05/warehouse.

 2. Jobba igen “Lyfta exceptions i Python” för att lära dig hur du lyfter/kastar exceptions i din kod.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Python med dictionaries och tupler”. Spara alla filer under me/kmom05/lab5.

 2. Gör uppgiften “Din egen chattbot - Marvin - Utsläpp”. Spara alla filer under me/kmom05/marvin4.

#Extra

Det finns inga extrauppgifter.

#Lämna in

Läs Lämna in och redovisa uppgift för att ta reda på hur ni lämna in era uppgifter när ni är klara.

#Revision history

 • 2020-09-04: (O, aar) Släppt för HT20.
 • 2020-05-15: (N, aar) Flyttade Dict/Tuple från 06 till 05 inför V3 HT20.
 • 2018-08-13: (M, aar) Flyttade extrauppgifter till kmom05.
 • 2018-06-29: (L, aar) Uppdaterade mappstruktur mot kursrepo.
 • 2018-06-27: (K, efo) Tog bort argparse och anpassade för v2.
 • 2018-06-08: (prel, mos) Nytt dokument inför uppdatering av kursen.
 • 2017-09-08: (J, mos) Bort någon fråga.
 • 2017-06-22: (I, efo) La till nya artiklar och ändrade namn på uppgifter.
 • 2016-03-15: (H, mos) Tog bort videoserie MonkeyLords och NewBoston.
 • 2016-02-22: (G, mos) Lade till videoserien “Lär dig Python”.
 • 2015-02-05: (F, mos) Bort med curses och in med marvin för textanalys och tic-tac-toe.
 • 2015-01-08: (E, mos) Bort blå ruta med kursutveckling pågår.
 • 2014-10-01: (D, mos) Ändrade länken till redovisa-instruktionen.
 • 2014-09-26: (C, mos) Tog bort beta stämpel.
 • 2014-09-15: (B, mos) Flyttade Marvin till extrauppgift.
 • 2014-09-12: (A, mos) Första utgåvan för python kursen.

Document source.