#Revision history

  • 2018-06-08: (C, mos) Nya versioner på kurser.
  • 2018-05-21: (B, mos) Telecom ej valbar i termin 2 läsperiod 3.
  • 2018-02-27: (A, mos) Första utgåvan i samband vårterminen 2018.

Document source.