Kmom05: Realtid

By , . Latest revision .

Exempelprogrammen har uppdaterats inför detta kursmoment.

Gör därför en dbwebb update innan du börjar på kursmomentet.

Vi skall studera realtidsprogrammering i webbsammanhang med WebSocket. Vi tittar på grunderna i websockets och ser hur klienter och servrar byggs upp med. Vi tittar på en echo-server och en broadcast-server och vi avslutar med att bygge en enkel chatt för att göra vårt eget applikationsprotokoll ovanpå websockets. Chatten integrerar vi i vår redovisa sida.

En uppkoppling av websocket etableras.

En uppkoppling av websocket etableras.

En klient där man kan välja subprotokoll.

En klient där man kan välja subprotokoll.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Material

Kika igenom följande material.

 1. Kika på websocket modulen ws för en websocket server som använder rena (native) WebSockets.

 2. Titta över MDN WebSockets API som ger dig material för klientsidan samt bakomliggande information om hur man bygger en server från grunden.

 3. Kika på webbplatsen för socket.io för att få en introduktion till en modul som implementerar websockets (och närliggande tekniker) för realtid i klient och server.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övningar, de behövs normalt för att klara uppgifterna.

 1. Jobba igenom artikeln “Kom igång med realtidsprogrammering i JavaScript” för att komma igång med konceptet websockets. Spara dina exempelprogram i me/kmom04/websocket.

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas via me-applikationen.

 1. Gör uppgiften “Bygg en chatt med WebSocket”. Du bygger ut din me-applikation med en chatt. Spara koden i repot.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Lägg extra tid på skrivandet i detta inledande momentet då redovisningstexten är mer omfattande än du är van vid.

Se till att följande frågor besvaras i texten:

 • Är du ny på realtidsprogrammering eller har du gjort liknande tidigare?
 • Hur gick det att jobba med konceptet realtidsprogrammering i webben, några reflektioner?
 • Berätta om din chatt som du integrerade i me-applikationen.
 • Vilka möjligheter ser du för att utnyttja realtidsprogrammering i webben?

Har du frågor eller funderingar så ställer du dem i forumet.

#Revision history

 • 2019-01-20: (B, efo) Uppdaterad för ramverk2 v2.
 • 2018-06-08: (prel, mos) Nytt dokument inför uppdatering av kursen.
 • 2017-11-23: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.