Kmom06: Enhetstestning

By . Latest revision .

Version 4 av oophp.

En uppdaterad version av kursen är under bearbetning och kursen ges första gången vårterminen 2018.

Enhetstestning med PHPUnit via en Makefile.

Enhetstestning med PHPUnit via en Makefile.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Revision history

  • 2018-02-26: (PB1, mos) Arbetsmaterial oophp v4.
  • 2017-04-28: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.

Category: kurs oophp-v3, kurs oophp.