Kmom03: PHP PDO och MySQL

By , . Latest revision .

Version 4 av oophp.

En uppdaterad version av kursen är under bearbetning och kursen ges första gången vårterminen 2018.

Detta kursmoment fokuserar på PHP PDO och databasen MySQL. Du får en inledande artikel som visar hur det fungerar och därefter får du på egen hand koda motsvarande funktionalitet in i ramverket Anax lite.

Det blir fokus på hur man löser inloggning, konton och administration av dessa. Det blir en hel del formulär, routes och kopplingar mot databasen. Vill man förenkla så handlar det om att lösa CRUD (Create, Read, Update, Read) för en webbapplikation mot en databas.

Dessutom blir övningar i hur man kan lösa såna här saker med hjälp av gränssnitt i sin webbplats. Här kan man behöva tänka till hur man vill att det skall se ut för slutanvändaren och de valen kan påverka vilken kod man behöver bygga för att implementera gränssnitten.

Du får träna PDO och MySQL genom att studera hur en filmdatabas kan byggas upp.

Din egen sökbara filmdatabas kan bli ett resultat av detta kursmoment.

Din egen sökbara filmdatabas kan bli ett resultat av detta kursmoment.

Du får grunden i hur inloggning fungerar och hur man hanterar och skyddar användarens lösenord.

En enklare inloggningsruta som döljer en del databaskod.

En enklare inloggningsruta som döljer en del databaskod.

Sedan lägger du in allt i ditt Anax Lite och kanske väljer du att snygga till det också.

En snyggare ruta för att registrera ett konto, bakom döljer sig databaskod.

En snyggare ruta för att registrera ett konto, bakom döljer sig databaskod.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Revision history

  • 2018-02-26: (PB1, mos) Arbetsmaterial oophp v4.
  • 2017-04-07: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.