Kmom05: Procedur och trigger

By . Latest revision .

Översikt pågår

Kursmomentet är under översyn inför vårterminen 2019.

Det handlar om att programmera en databas med lagrade procedurer och triggers. Dessa konstruktioner ger oss ökade möjligheter att formulera vår SQL-kod. Det ger oss också möjligheten till inkapsling av SQL-koden och publicera ett API som kan användas av de klienter som vill åt databasen.

Vi bygger vidare på vår databasdrivna applikationsserver och utvecklar terminalklienten parallellt med webbklienten.

Vi ser hur man bygger upp en CRUD-baserad webbklient med HTML-formulär som ger användaren möjlighet att skapa nya rader i databasen, ta bort dem, redigera dem och visa dem. CRUD står för Create, Read, Update, Delete.

Nu förberedd med ikoner för att göra edit och delete.

Nu förberedd med ikoner för att göra edit och delete.

Nu kan jag uppdatera detaljer om kontot.

Nu kan jag uppdatera detaljer om kontot.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läs & Studera

(ca: 8-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Databasteknik
  • Kap 13. Integritetsvillkor
  • Kap 15: Lagrade procedurer
  • Kap 16: Aktiva databaser och triggers

Vissa av kapitlen finns i bokens webbkurs, del 2.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-10 studietimmar)

#Övningar

Genomför följande övning för att förbereda inför uppgifterna.

 1. Jobba igenom “Lagrade procedurer i databas” för att lära dig om lagrade procedurer och vad du kan göra med dem. Spara dina exempelprogram i me/kmom05/prog.

 2. Jobba igenom “Triggers i databas” för att lära dig om vad du kan göra med triggers och hur de fungerar. Spara dina exempelprogram i me/kmom05/prog.

 3. Jobba igenom “CRUD med Express, MySQL och lagrade procedurer” som visar hur ett webbgränssnitt kan se ut där du kan lägga till, uppdatera och ta bort rader i en tabell. Spara de exempelprogram du gör i me/kmom05/crud.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Skapa grunden till en Eshop” som låter dig implementera din ER-modell och skapa databasen tillsammans med en terminalklient och en webbklient. Spara all kod under me/kmom05/eshop2.

 2. Lös (minst) en av följande uppgifter (den första är troligen aningen enklare):

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Gick det bra att komma igång med lagrade procedurer och triggers?
 • Skriv ett kort stycke (3-5 meningar) om lagrade procedurer och om triggers där du förklarar begreppen (fördel, nackdel, användningsområde) för en som inte är insatt.
 • Hur är din syn på att “programmera” på detta viset i databasen, jämför med traditionell SQL som exponeras i JavaScript-koden?
 • Hur gick det att utföra uppgiften med din Eshop, vilken/vilka gjorde du?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

 • 2018-12-19: (C, mos) Uppdaterat läsanvisning utgåva 2 av kursbok.
 • 2018-02-13: (B, mos) Ny uppgift, skapa grunden till eshop, flyttad från kmom04.
 • 2018-01-11: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.