Kmom05: Dictionaries och Tupler

By . Latest revision .

Lär dig mer om datastrukturer i Python, nu handlar det om dictionaries och tupler.

Frekvensen för förekomsten av bokstäver i en engelsk text. [Bild från Wikimedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Letter_frequency#mediaviewer/File:English_letter_frequency_(frequency).svg).

Frekvensen för förekomsten av bokstäver i en engelsk text. Bild från Wikimedia.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Python for Everybody: Exploring data in Python3
  • Ch9 Dictionaries
  • Ch10 Tuples

#Artiklar

Det finns inga artiklar.

#Video

Titta på följande:

 1. Videoserien Lär dig Python är tätt kopplat till kursmaterialet. Kika på de videor som börjar med 5.

 2. De videor som följer med och kompletterar kurslitteraturen.

#Lästips

Det finns inga lästips.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

 1. Gör övningen “Dictionaries och tupler i Python” för att bekanta dig med dictionaries och tupler i Python. De exempelprogram du gör kan du spara i ditt kursrepo under me/kmom05/warehouse.

 2. Gör övningen “Modulen argparse” där vi skriver ett CLI-program som tar emot options och argument. De exempelprogram du gör kan du spara i ditt kursrepo under me/kmom05/argparse.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Python med dictionaries och tupler”. Spara alla filer under me/kmom05/lab5.

 2. Gör uppgiften “Analysera text och ord”. Spara alla filer under me/kmom05/analyzer.

#Extra

Om du har tid och lust finns extra uppgifter att utföra.

 1. Gör uppgiften “Din egen chattbot - Marvin - TicTacToe”. Spara alla filer under me/kmom05/marvin4.

 2. Gör uppgiften “Din egen chattbot - Marvin - kryptering och dekryptering”. Spara alla filer under me/kmom05/marvin4.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Känns det som du fick ordning på listor, dictionaries och tupler, när man skall använda respektive och hur de kan användas?
 • Hur använde du dem i uppgifterna?
 • Har du fått koll på grunderna i modulen argparse?
 • Hur gick det att utföra uppgifterna, vilken tog mest tid och vilken var mest lärorik?
 • Gjorde du någon av extrauppgifterna? Berätta om det arbetet isåfall.

#Revision history

 • 2017-09-08: (J, mos) Bort någon fråga.
 • 2017-06-22: (I, efo) La till nya artiklar och ändrade namn på uppgifter.
 • 2016-03-15: (H, mos) Tog bort videoserie MonkeyLords och NewBoston.
 • 2016-02-22: (G, mos) Lade till videoserien “Lär dig Python”.
 • 2015-02-05: (F, mos) Bort med curses och in med marvin för textanalys och tic-tac-toe.
 • 2015-01-08: (E, mos) Bort blå ruta med kursutveckling pågår.
 • 2014-10-01: (D, mos) Ändrade länken till redovisa-instruktionen.
 • 2014-09-26: (C, mos) Tog bort beta stämpel.
 • 2014-09-15: (B, mos) Flyttade Marvin till extrauppgift.
 • 2014-09-12: (A, mos) Första utgåvan för python kursen.

Document source.