Kmom03: Funktioner och moduler

By . Latest revision .

I detta kursmoment introduceras du till funktioner och hur de kan underlätta för att återanvända koden. Vi kommer i övningar och uppgifter träna på hur vi skriver funktioner med och utan argument och hur vi skickar tillbaka data från funktioner. Dessutom introduceras ett sätt för att strukturera koden i flera olika filer. Till slut vidareutvecklar vi Marvin så han kan svara på ännu fler frågor.

Marvin skall nu lära sig lite mer och få en bättre struktur.

Marvin skall nu lära sig lite mer och få en bättre struktur.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Python for Everybody: Exploring data in Python3
  • Ch4 Functions

#Artiklar

Det finns inga artiklar.

#Video

Titta på följande:

 1. Videoserien Lär dig Python är tätt kopplat till kursmaterialet. Kika på de videor som börjar med 3.

 2. De videor som följer med och kompletterar kurslitteraturen.

#Lästips

Det finns inga lästips.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

 1. Jobba igenom artikeln/övningen “Funktioner, argument och returvärden” för att träna på hur du skapar funktioner. De exempelprogram du gör kan du spara i ditt kursrepo under me/kmom03/functions.

 2. Jobba igenom artikeln/övningen “Moduler i Python” för att bekanta dig med ett sätt att strukturera koden i Python. De exempelprogram du gör kan du spara i ditt kursrepo under me/kmom03/functions.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Python med funktioner” för att träna på olika typer av funktioner, med och utan argument. Spara alla filer under me/kmom03/lab3.

 2. Gör uppgiften “Din egen chattbot - Marvin - steg 2” för att träna på strukturering av dina program. Spara alla filer under me/kmom03/marvin2.

#Extra

Det finns inga extra uppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Har du programmerat med funktioner tidigare?
 • Vad tycker du om sättet att dela upp koden?
 • Vad tycker du om video som läromedel, tycker du att de tillför något utöver litteraturen?
 • Du har gjort din första modul i Python, känns strukturen bra?
 • Vad tyckte du om de olika uppgifterna?
 • Hur tänkte du när du utförde dem?
 • Var de utmanande eller lätta?
 • Gjorde du någon av extrauppgifterna? Berätta om det arbetet isåfall.

#Revision history

 • 2017-06-14: (G, efo) Ändrade kursliteratur till funktioner i kmom03, la till övningar.
 • 2016-03-15: (F, mos) Tog bort videoserie MonkeyLords och NewBoston.
 • 2016-02-22: (E, mos) Lade till videoserien “Lär dig Python”.
 • 2015-01-08: (D, mos) Bort blå ruta med kursutveckling pågår.
 • 2014-10-01: (C, mos) Ändrade länken till redovisa-instruktionen.
 • 2014-09-08: (B, mos) Första publika releasen.
 • 2014-08-27: (A, mos) Första utgåvan för python kursen.

Document source.