Kmom06: Mobila enheters styrkor

By , . Latest revision .

I detta kursmoment fortsätter vi att utnyttja styrkorna i våra mobila enheter. Vi kopplar in kamera och GPS för att skapa en fulländad applikation, som utnyttjar alla möjligheter vi har på en mobil plattform.

Så här kan det se ut när vi är klara med kursmoment 06.

Lager appen i kursmoment 6.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 2 studietimmar)

#Kurslitteratur

 1. Mobile HTML5.
  • Ch 10: CSS3: Transforms, Transitions, and Animations.

#Artiklar

Det finns inga artiklar.

#Video

Titta på följande video.

 1. Det finns en videoserie kopplat till kursen, titta på videos som börjar på 6.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-16 studietimmar)

#Övningar

 1. Jobba igenom övningen “Animationer och övergångar”. Spara eventuella testfiler i me/kmom06/animation.

 2. Jobba igenom övningen “GPS och karta”. Spara eventuella testfiler i me/kmom06/gps.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Lager appen del 6”. Spara dina filer i me/kmom06/lager6.

#Extra

Det finns inga extrauppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Vilka fördelar ger Cordova plugins?
 • Fick du till ett bra gränssnitt med kartan?
 • Vilka effekter gav animationer och övergångar?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

 • 2017-04-21: (D, efo) Förberedelser för webapp-v3.
 • 2017-03-17: (B, efo) Förberedelser för webapp-v2.
 • 2015-12-11: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.