Kmom02: Villkor och loopar

By . Latest revision .

Vi skall nu komma i gång med att koda JavaScript. Vi bekantar oss med grundkonstruktionerna i språket och använder strängar, siffror, variabler och loopar tillsammans med en del inbyggda funktioner för strängar, matematiska operationer och datum.

Samtidigt gör vi ett par enklare program som övar oss i hur HTML, CSS och JavaScript kan samarbeta för att bygga upp en webbsida.

En flagga i HTML, CSS och JavaScript.

En flagga i HTML, CSS och JavaScript.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Läs i kurslitteraturen Speaking JavaScript: An In-Depth Guide for Programmers om villkor och loopar.

#MDN

Läs igenom följande.

 1. I dokumentet “MDN JavaScript Guide” läs om konstruktioner för villkor och loopar.

  • Control flow and error handling
  • Loops and iteration
 2. Bekanta dig med referensmanualen JavaScript reference. Som en introduktion kan du kika på konstruktioner för villkor och loopar.

#Artiklar

Läs följande.

 1. På MDN finns en längre artikel om grunderna i JavaScript, som en översiktlig introduktion till grundläggande begrepp i JavaScript. Du kan kika i artikeln “A re-introduction to JavaScript (JS tutorial)” och läsa översiktligt. Kanske vill du komma tillbaka till artikeln i senare kursmoment. Artikeln ger en bra översikt till den som redan kan andra programmeringsspråk.

#Video

Titta på följande:

 1. Videoserien Lär dig JavaScript är tätt kopplat till kursmaterialet. Kika igenom serien under kursens gång.

 2. Se JavaScript-gurun Douglas Crockford i forsättningen om historian om JavaScript: “Crockford on JavaScript - Chapter 2: And Then There Was JavaScript”.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör laborationen “JavaScript med villkor och loopar”. Spara arbetet i me/kmom02/lab2.

 2. Gör uppgiften “Rita flaggor med HTML och CSS”. Spara resultatet i me/kmom02/flag1.

 3. Gör uppgiften “Flytta runt Baddie på webbsidan”. Spara resultatet i me/kmom02/baddie1.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Har du programmerat i JavaScript tidigare, eller kan du relatera till andra språk du har programmerat i?
 • Vad tycker du är det svåraste, mest utmanande i utveckling med HTML, CSS och JavaScript - så här långt?
 • Hur gick det att utföra respektive uppgift, vilken tog mest tid och vilken var mest lärorik?

#Revision history

 • 2017-10-10: (H, mos) Genomgång inför ht17.
 • 2017-09-27: (G, lew) Ny kurslitteratur.
 • 2016-03-15: (F, lew) korrigerade labben.
 • 2015-01-19: (D, mos) Bort ruta om kursutveckling och bort länk till youtube-serie.
 • 2014-10-01: (C, mos) Ändrade länken till redovisa-instruktionen.
 • 2014-09-03: (B, mos) Första officiella versionen.
 • 2014-08-12: (A, mos) Första utgåvan för javascript1 kursen.

Document source.