Kmom10: Projekt och examination

By . Latest revision .

Kursutveckling pågår inför vt18.

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen.

Upplägget är enligt följande:

  • Projektet och redovisning (20-80h)

Totalt omfattar kursmomentet (07/10) ca 20+20+20+20 studietimmar.

#Projektidé och upplägg

Du ansvarar för ett klassifcerat uppdrag kallat Black Ops. Hemlighetsmakeriet är stort, du får inte berätta för någon vad du jobbar med.

Längre ner på sidan behöver du göra ett val som kommer påverka din framtid.

#Bedömning och betygsättning

När du lämnat in projektet bedöms det tillsammans med dina tidigare redovisade kursmoment och du får ett slutbetyg på kursen. Läs om grunderna för bedömning och betygsättning.

#Projektspecifikation

Välj ett av följande projekt att slutföra:
* Blue pill
* Red pill

#När du är klar

Se till att din kod validerar och publiceras.

# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb publish kmom10

Förklara i redovisningstexten hur du tänkt när du strukturerat ditt program, vilka filer du har och vad de fyller för funktion.

#Redovisning

1. På din redovisningssida, skriv följande:

1.1. Vad fick dig att välja det här projektet?

1.2. För varje krav du implementerat, dvs 1-6, skriver du ett textstycke om ca 5-10 meningar där du beskriver vad du gjort och hur du tänkt. Poängsättningen tar sin start i din text så se till att skriva väl för att undvika poängavdrag. Missar du att skriva/dokumentera din lösning så blir det 0 poäng. Du kan inte komplettera en inlämning för att få högre betyg.

1.3. Skriv ett allmänt stycke om hur projektet gick att genomföra. Problem/lösningar/strul/enkelt/svårt/snabbt/lång tid, etc. Var projektet lätt eller svårt? Tog det lång tid? Vad var svårt och vad gick lätt? Var det ett bra och rimligt projekt för denna kursen?

1.4. Avsluta med ett sista stycke med dina tankar om kursen och vad du anser om materialet och handledningen (ca 5-10 meningar). Ge feedback till lärarna och föreslå eventuella förbättringsförslag till kommande kurstillfällen. Är du nöjd/missnöjd? Kommer du att rekommendera kursen till dina vänner/kollegor? På en skala 1-10, vilket betyg ger du kursen?

2. Ta en kopia av texten på din redovisningssida och kopiera in den på Its/redovisningen. Glöm inte länka till din me-sida och projektet.

3. Ta en kopia av texten från din redovisningssida och gör ett inlägg i kursforumet och berätta att du är klar.

4. Se till att samtliga kursmoment validerar.

# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb publish me

#Revision history

  • 2017-11-10: (PC1, mos) Utkast till v2.
  • 2017-02-22: (B, aar) nytt projekt.
  • 2016-04-12: (A, lew) Första version.

Document source.