Kmom02: Bygg ut din webbplats

By . Latest revision .

Vi fortsätter att bygga ut me-sidan med HTML, CSS och PHP. Detta moment är en vidare genomgång av grunder i HTML och CSS. Efter kursmomentet så har du en me-sida version 2 som innehåller några av de vanligaste konstruktionerna som återfinns i flertalet “riktiga” webbplatser.

Vi börjar använda lite fler enkla PHP-konstruktioner för att dra nytta av PHP och dess fördelar.

Mikaels me-sida version 2.

Mikaels me-sida version 2.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-8 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. HTML och CSS-boken

  • Kapitel 3 Hyperlänkar
  • Kapitel 4 Bilder
 2. Webbutveckling med PHP och MySQL

  • Kapitel 5 Villkorssatser
  • Kapitel 6 Iterationer (ej foreach)

#Artiklar

Läs följande:

 1. Del 6, 8-9, 11, 13 av artikeln Kom i gång med PHP på 20 steg.

#Video

Titta på följande:

 1. Videoserien Lär dig PHP är tätt kopplat till kursmaterialet. Kika på de videor som börjar med 2.

#Lästips

Följande lästips hjälper dig att hitta relevant information.

 1. En översikt av grunderna i HTML och de viktigaste baselementen, “Kom igång med HTML på 20 steg”.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-12 studietimmar)

#Övningar

Genomför följande övningar.

 1. Jobba igenom övningen “Gör en me-sida med HTML, CSS och PHP - steg 2”. Övningen bygger vidare på grunderna i HTML, CSS och PHP och visar hur du bygger ut din webbplats med några vanliga bra-att-ha konstruktioner.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “PHP lab 2: villkor, loopar och inbyggda funktioner”. Spara alla filerna i katalogen me/kmom02/lab2.

 2. Gör uppgiften “Bygg ut din me-sida till version 2”. Spara alla filerna i katalogen me/kmom02/me2.

#Extra

Det finns inga extra uppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Beskriv hur väl du kan HTML/CSS (nybörjare, erfaren).
 • Me-sidan börjar bli en liten webbplats, vad tycker du om dess struktur av filer och kataloger, känns det okey eller ovant?
 • Hur bekant är du med PHP och programmering rent allmänt, hur känns det att utveckla med PHP?
 • Vad tyckte du om PHP-labben, enkel eller utmanande?
 • Gjorde du någon av extrauppgifterna? Berätta om det arbetet i så fall.

#Revision history

 • 2017-08-28: (G, mos) Bort referens till Firebug.
 • 2017-06-15: (F, mos) Uppdaterad labbserie.
 • 2016-08-31: (D, mos) Lade till rätt videoserie från youtube.
 • 2016-02-22: (C, mos) Bort med not om kursutveckling och länk till version 1.
 • 2015-08-06: (B, mos) Genomgång inför ht15.
 • 2015-05-11: (A, mos) Första utgåvan för htmlphp version 2 av kursen.

Document source.