Kmom06: Analysera och Förbättra kod

By . Latest revision .

Översikt pågår

Kursmomentet är under översyn inför vårterminen 2019.

Vi ska öva på att läsa och förstå kod. Hur förstår vi koden på bästa sätt? Vad är det som tar tid i koden? Kan vi förbättra koden?

För upptagen för att förbättra?

För upptagen för att förbättra?

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 8-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

Inget att läsa.

#Artiklar

 1. The secrets to learning code.

 2. Why I Love Reading Other People’s Code And You Should Too.

#Video

Titta på följande:

 1. How to read code.

#Lästips

 1. How to use the Python debugger. Lär er använda Pythons debugger för att stega igenom koden.

 2. Python debugger i atom. Installera Pythons debugger i atom så du kan stega igenom koden i atom istället för i terminalen. (Har inte testat den än. Om du testar skriv i redovisningstexten om den funkade bra).

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-10 studietimmar)

#Övningar

Det finns inga övningar.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Förbättra exekeringstid

 2. Fyll på redovisning.html med kursmomentets redovisningstext.

# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb publish flask

#Extra

Det finns inga extrauppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Vad gör koden?

 • Läste du någon av läsanvisningarna? Hade du nytta av dem när du löste uppgiften?

 • Vad var din metod för att förstå och förbättra koden?

 • Vad tycker du om denna typen av uppgifter?

 • Hur var uppgiften svårighet- och tidsmässigt?

#Revision history

 • 2018-02-12: (B, aar) First version v2.
 • 2017-11-10: (PB1, mos) Utkast till v2.
 • 2017-02-14: (A, lew) First version.

Document source.