Kmom06: Bokningssystem

By . Latest revision .

Kursutveckling pågår inför vt18.

Vi ska skapa ett bokningssystem med hjälp av klasser. Det kommer innebära fler antal klasser än tidigare och tanken är att öva på att interagera mellan klasser och hantera flera klasser samtidigt i ett terminalprogram.

Ett annat sorts bokningssystem.

Ett annat sorts bokningssystem.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 8-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

Python 3 Object-oriented Programming
* Ch 6 - Datastructures

#Artiklar

Det finns inga extra artiklar.

#Video

Titta på följande:

#Lästips

Det finns inga extra lästips.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-10 studietimmar)

#Övningar

Det finns inga övningar.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

  1. Gör uppgiften “Bokningssystem

  2. Skapa din me-sida version 6. Fördjupa dig i Bootstrap och Flask. Gör uppdateringar som du själv bestämmer. Du måste även dokumentera vad du gjort i din redovisningstext.

  3. Fyll på redovisning.html med kursmomentets redovisningstext.

#Extra

Det finns inga extrauppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Gick det bra att hantera många klasser?
  • Vad gjorde du för uppdateringar av me-sidan?
  • Kunde du använda kunskaper från förra Python-kursen?
  • Gick det bra att komma i gång med kursmomentet, var det lagom, för litet, för stort?

#Revision history

  • 2017-11-10: (PB1, mos) Utkast till v2.
  • 2017-02-14: (A, lew) First version.

Document source.