Kmom02: Arv och andra klassrelationer

By . Latest revision .

Kom igång med arv och andra klassrelationer. Vi ska titta närmare på klassrelationer och hur de kan implementeras. När vi lär oss mer om klassrelationer behöver vi också lära oss hur vi visar det i klassdiagram. Vi tar även ett steg till med Flaskapplikationen och ser hur vi hanterar fomulär med GET och POST.

Vi ska fortsätta med Yahtzee uppgiften, i detta kursmomentet ska ni skapa klasser för att få poäng baserat på vilka tärningar som finns i en hand.

Ni behöver göra dbwebb update och dbwebb init i kursrepot innan ni startar med kursmomentet!

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 8-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Python 3 Object-oriented Programming
  • Ch 1 - Object-oriented Design
   • Hiding details and creating the public interface — Summary
  • Ch 2 - Objects in Python
   • Who can access my data?
   • Case study - Summary
  • Ch 3 - When Objects Are Alike

#Artiklar

 1. Klass relationer

 2. Aggregation

 3. Arv

#Video

Titta på följande:

 1. Videoserien Lär dig objektorienterad Python är tätt kopplat till kursmaterialet. Kika igenom videorna som börjar med 2.

 2. Titta på resten av Object-oriented programming (7.45 och fram).

#Lästips

 1. Objektorienterad programmering och klass relationer

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-10 studietimmar)

#Övningar

Genomför följande övning för att träna dig.

 1. Läs igenom “Klass relationer” i guiden “Kom igång med objektorienterad programmering i Python”.

 2. Jobba igenom artikeln “Hur vi visar olika relationer mellan klasser i ett klassdiagram”.

 3. Läs igenom artikeln som handlar om “GET, POST i Flask”.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Python med klass relationer” (lab 2)

 2. Gör uppgiften “Yahtzee2”. Spara koden i mappen me/kmom02/yahtzee2/.

# Ställ dig i kurskatalogen
# dbwebb validate flask
dbwebb publish kmom02

#Extra

Det finns inga extrauppgifter.

#Lämna in

Läs Lämna in och redovisa uppgift för att ta reda på hur ni lämna in era uppgifter när ni är klara.

#Revision history

 • 2022-01-21: (D, aar) Bytt ut bank omt yahtzee2.
 • 2021-01-18: (C, moc) Bytt ut frågorsport uppgift mot bank.
 • 2018-12-18: (B, aar) Bytt ut form uppgift mot frågorsport.
 • 2017-11-24: (A, lew) oopython v2.
 • 2017-11-10: (PE1, mos) Utkast till v2.

Document source.